Khảo sát tình hình đào tạo Thương mại Điện tử tại trường Đại học Văn Lang

Ngày đăng: 11/03/2022 13:03:00

Đại dịch Covid-19 tác động sâu sắc và toàn diện tới toàn bộ kinh tế xã hội nhưng cũng góp phần tạo ra làn sóng thứ hai cho thương mại điện tử. VECOM và nhiều tổ chức có uy tín đều nhận định thương mại điện tử nước ta sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn năm năm 2021 – 2025.

Tuy nhiên, sự phát triển này phụ thuộc rất lớn vào nguồn nhân lực. Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam năm 2020 của VECOM đã nhấn mạnh nhu cầu cao đối với nhân lực có kỹ năng kinh doanh trực tuyến trong giai đoạn tới tại hàng triệu doanh nghiệp và hộ kinh doanh. 

Ngày 02/3/2022, VECOM khởi động Chương trình Khảo sát đánh giá hoạt động đào tạo TMĐT tại các trường ĐH, CĐ - hoạt động nhằm phối hợp giữa VECOM với các trường Đại học, Cao đẳng trong hoạt động nâng cao và phát triển nguồn nhân lực cho TMĐT; tạo ra mạng lưới các trường đại học - cao đẳng và kết nối sinh viên toàn quốc đam mê ngành thương mại điện tử.
 

Mở đầu Chương trình, VECOM đã làm việc với trường Đại học Văn Lang. Dẫn đoàn VECOM có Ông Nguyễn Ngọc Dũng - Chủ tịch, ông Nguyễn Thanh Hưng - Hội đồng tư vấn Cấp cao về TMĐT và cùng các cán bộ của Hiệp hội. Tiếp đoàn VECOM là TS. Ngô Quang Trung - Phó Hiệu trưởng trường Đại học Văn Lang cũng các thầy cô trong khoa và bộ môn

Buổi gặp gỡ nằm trong chương trình Khảo sát đào tạo Thương mại Điện tử tại các trường đại học của Việt Nam. Hai bên đã có buổi trao đổi, chia sể về hiện trạng thương mại điện tử tại trường đại học và định hướng cùng phối hợp một số hoạt động trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy hoạt động đào tạo chính quy về thương mại điện tử. Nhằm đẩy mạnh chất lượng và số lượng cho nguồn nhân lực TMĐT ở nước ta trong những năm tới.

Tại cuộc họp, Đại học Văn Lang nhấn mạnh mong muốn được hợp tác với Hiệp hội để tiếp cận nhiều case study từ các doanh nghiệp hội viên, hỗ trợ việc xây dựng giáo trình đào tạo Thương mại điện tử.

VECOM