KHẢO SÁT THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM

Ngày đăng: 31/05/2022 14:39:00

Ngày 31/5/2022, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam và Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số đã có buổi làm việc với Sở Công Thương tỉnh Kon Tum. Với mục đích nắm tình hình chung về thực trạng thương mại điện tử của các tỉnh Kon Tum; Đề xuất một số hoạt động phối hợp nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng thương mại điện tử tại các địa phương. 

Kon Tum là một tỉnh miền núi, chậm phát triển so với mặt bằng chung của cả nước. Vì vậy thị trường thương mại điện tử của tỉnh Kon Tum tương đối nhỏ và còn nhiều mặt hạn chế. Doanh nghiệp số trong giao dịch TMĐT của doanh nghiệp tỉnh Kon Tum đạt khoảng 20% hàng năm.

Đặc biệt 02 năm gần đây trong thời gian Covid – 19 bùng phát đã có chuyển dịch mạnh mẽ trong cách thức tiếp cận thị trường và mua sắm của người dân trên địa bàn tỉnh, số lượng người dân tham gia mua hàng qua mạng xã hội, các công cụ bán hàng trực tuyến; các doanh nghiệp thường xuyên giao dịch và tương tác trên môi trường mạng.

VECOM và IDEA mong muốn sẽ hỗ trợ địa phương đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong kinh doanh để địa bản tỉnh kịp thời phát triển thương mại điện tử bền vững năm 2021 - 2025.

 Tags: KonTumTMĐT
Viết bình luận của bạn