Khảo sát Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh, Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Ngày đăng: 24/03/2022 16:42:00

Học viện Nông nghiệp Việt Nam hiện đang đào tạo đa ngành, đa bậc học với 55 ngành đào tạo đại học, 22 ngành đào tạo thạc sỹ, 18 ngành đào tạo tiến sỹ.

Tuy nhiên với sự năng động của mình và chất lượng đào tạo đã được khẳng định trong suốt hơn 60 năm qua, mặc dù là ngành mới nhưng sinh viên ngành TMĐT cũng được Trường định hướng là nhóm nguồn nhân lực chất lượng cao cho doanh nghiệp.

Trong buổi làm việc sáng nay, PGS.TS. Đỗ Quang Giám – Trưởng Khoa Kế toán & Quản trị kinh doanh và Đại diện VECOM cũng bày tỏ mong muốn được cụ thể hóa việc hợp tác giữa hai bên thông qua các khóa đào tạo ngắn hạn, các hoạt động kết nối doanh nghiệp với nhà trường và tham gia đóng góp vào Liên minh các Trường cũng như Cộng đồng sinh viên trong lĩnh vực TMĐT.

Buổi gặp gỡ nằm trong chương trình Khảo sát đào tạo Thương mại Điện tử tại các trường đại học của Việt Nam. Hai bên đẫ có buổi trao đổi, chia sể về hiện trạng thương mại điện tử tại trường đại học và định hướng cùng phối hợp một số hoạt động trong thời gian tới, nhằm thúc đẩy hoạt động đào tạo chính quy về thương mại điện tử. Nhằm đẩy mạnh chất lượng và số lượng cho nguồn nhân lực TMĐT ở nước ta trong những năm tới.

VECOM