Khảo sát chính sách phát triển thương mại điện tử trong khu vực ASEAN

Ngày đăng: 2012-10-22

Để cuộc khảo sát đạt kết quả cáo,VECOM kính đề nghị hội viên cũng như các doanh nghiệp quan tâm trả lời khảo sát tại địa chỉ: http://hrd.unctad.org/ASEAN/business.html trước ngày 22/10/2012

Mọi thông tin thắc mắc xin liên hệ Phòng Ứng dụng CNTT trong doanh nghiệp, Cục Ứng dụng CNTT qua số điện thoại 04-3537-821004-3537-8210 hoặc địa chỉ email pghieu@mic.gov.vn

Xin trân trọng cảm ơn