KHAI TRƯƠNG Dự án Hỗ trợ Chính sách Thương mại và Đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP)

Ngày đăng: 09/01/2021 16:25:00

Dự án EU-MUTRAP tiếp nối các kết quả đã đạt được qua các giai đoạn khác nhau của Dự án hỗ trợ chính sách thương mại đa biên (MUTRAP) và mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU)

 

Ông Bùi Huy Sơn giám đốc dự án EU-MUTRAP khai mạc chương trình

 

Phát biểu tại lễ khai trương, ngài Franz Jessen- Đại sứ, Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam nhấn mạnh Dự án được thực hiện trong bối cảnh Việt Nam và EU đã ký kết Hiệp định đối tác toàn diện (PCA) và mới khởi động đàm phán Hiệp định thương mại tự do song phương (FTA). Do vậy, bên cạnh việc hỗ trợ Việt Nam hội nhập sâu hơn vào hệ thống thương mại toàn cầu, hội nhập ASEAN và các khuôn khổ hợp tác các tiểu vùng, một trong những mục tiêu chính của Dự án là tăng cường quan hệ thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU.

Mục tiêu cụ thể của Dự án là hỗ trợ Việt Nam thực hiện mục tiêu tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư quốc tế một cách bền vững thông qua việc tăng cường năng lực của Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan trong việc hoạch định, tham vấn chính sách, đàm phán và thực thi các cam kết liên quan, đặc biệt là trong quan hệ với Liên minh châu Âu.

Theo Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, điểm nhấn của Dự án EU-MUTRAP, cũng là nội dung mới so với các dự án MUTRAP trước đây, là các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật nhằm cải thiện khuôn khổ chính sách về đầu tư, tập trung vào các vấn đề xã hội và môi trường trong các chính sách và pháp luật liên quan đến thương mại và đầu tư.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và Đại sứ Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, Ngài Franz Jessen đều khẳng định cam kết tạo điều kiện thuận lợi, phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành và các bên liên quan để Dự án quan trọng này thực hiện thành công.

 

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng và Đại sứ Trưởng Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam khai trương dự án EU-MUTRAP.

 

Dự án Hỗ trợ Chính sách Thương mại và Đầu tư của châu Âu (EU-MUTRAP) có tổng ngân sách 16,5 triệu Euro, trong đó Liên minh châu Âu tài trợ 15 triệu Euro, phía Việt Nam đóng góp 1,5 triệu Euro. Dư án được thực hiện trong 5 năm (2012-2017)

VECOM

Viết bình luận của bạn