Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2011 của VECOM

Ngày đăng: 09/01/2021 16:05:00

Hiện nay, Ban Chấp hành đang xem xét dự thảo Kế hoạch này. Ban Chấp hành mong muốn nhận được góp ý của các hội viên để tiếp tục bổ sung, sửa đổi Kế hoạch, làm cho Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm 2011 của VECOM bám sát hoạt động kinh doanh của các hội viên trên cả nước.


Mọi góp ý xin gửi về địa chỉ office@vecom.vn

Viết bình luận của bạn