[Infographic] Quy trình chuyển giao công nghệ từ phòng thí nghiệm đến thị trường

Ngày đăng: 2014-06-23

Chuyển giao công nghệ hiện đang là một đề tài nóng, nó mở ra nhiều cơ hội cho các nước đang phát triển, các nước có công nghệ kém phát triển. Chuyển giao công nghệ có thể giúp một nước tăng năng suất, đổi mới, phát triển kinh tế xã hội và bắt kịp với các nước khác trên thế giới. Infographic dưới đây trình bày chi tiết những cơ hội và thách thức cũng như cách thức chuyển giao công nghệ hiệu quả.

Theo tinhte.vn