Hướng dẫn triển khai website TMĐT theo mô hình Buy – Ship – Pay

Ngày đăng: 09/01/2021 15:57:37

Căn cứ Quyết định  6363/QĐ-BCT ngày 02 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc giao kế hoạch Khoa học và Công nghệ năm 2009, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin đã tiến hành nghiên cứu và hoàn thành đề tài nghiêu cứu khoa học “Nghiên cứu xây dựng mô hình website thương mại điện tử hiện đại, áp dụng công nghệ tiên tiến phục vụ phát triển ngành công thương”.

Mục đích chính của đề tài là nghiên cứu và đề xuất các giải pháp hữu hiệu trong việc xây dựng một mô hình website TMĐT hiện đại. Giải pháp cụ thể được đề xuất là xây dựng website TMĐT dựa trên mô hình Buy – Ship – Pay mà UN/CEFACT đã khuyến cáo áp dụng trong thương mại và công nghệ mã nguồn mở Joomla.

Video hướng dẫn có thể xem tại đây:

Cục TMĐT và CNTT sẽ phối hợp, hướng dẫn các doanh nghiệp, cá nhân có nhu cầu triển khai ứng dụng website TMĐT trên.

Thông tin chi tiết liên hệ:

Anh Quang, Phòng Đào tạo, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin.

E-mail: quangpm@moit.gov.vn .

Điện thoại: (04)22205399.

Viết bình luận của bạn