Hợp tác giữa VECOM với Khoa Thương mại điện tử của Trường Đại học Thương mại

Ngày đăng: 09/01/2021 16:21:00

Khoa Thương mại điện tử của VCU là đơn vị tiên phong trong đào tạo cử nhân hệ chính quy về thương mại điện tử trên cả nước. Hàng trăm cử nhân chuyên ngành thương mại điện tử do Khoa đào tạo được trong 4 năm qua đã đóng góp nguồn nhân lực chuyên nghiệp có chất lượng cao cho nhiều tổ chức và doanh nghiệp trên cả nước.
Lãnh đạo hai bên đã nhất trí sẽ phối hợp tổ chức một số cuộc hội thảo về những vấn đề đang nổi lên từ sự phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam, bao gồm những mô hình kinh doanh thương mại điện tử có thể bị cấm trong Nghị định mới về Thương mại điện tử sắp ban hành. Do hoạt động thương mại điện tử nằm trong khung khổ hoạt động thương mại rộng lớn hơn nên cũng cần phải làm rõ những hành vi nào thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Giao dịch điện tử và Nghị định về Thương mại điện tử, những hành vi nào thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật thương mại, Luật cạnh tranh, Luật bảo vệ người tiêu dùng. Chỉ như vậy mới có thể phát hiện và ngăn chặn kịp thời các doanh nghiệp lợi dụng thương mại điện tử để tiến hành kinh doanh không lành mạnh.

 

Chủ nhiệm Khoa Thương mại điện tử TS. Nguyễn Văn Minh trao đổi với lãnh đạo VECOM

 

Hai bên cũng thống nhất sự cần thiết phải đẩy mạnh hoạt động phổ biến, tuyên truyền về thương mại điện tử và xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam (EBI). Khoa Thương mại điện tử sẽ hỗ trợ tích cực VECOM trong hoạt động xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử 2012, coi đây là một nguồn thông tin quan trọng hỗ trợ cho công tác đào tạo chính quy về thương mại điện tử.

Viết bình luận của bạn