Hội thảo quốc tế về đào tạo TMĐT

Ngày đăng: 09/01/2021 16:04:54

hực hiện kế hoạch công tác năm 2011, Cục TMĐT và CNTT tổ chức Hội thảo quốc tế với chủ đề “Đào tạo Thương mại điện tử đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp: Thực trạng Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế”. Thời gian tổ chức dự kiến vào tháng 5 (khoảng từ ngày 10-15) năm 2011 tại Hà Nội. Nội dung Hội thảo tập trung thảo luận các vấn đề liên quan tới tình hình đào tạo TMĐT tại Việt Nam và các nước thế giới; Đào tạo TMĐT đáp ứng tình hình thực tiễn doanh nghiệp; Một số mô hình đào tạo tiêu biểu kết hợp giữa nhà trường và doanh nghiệp, các mô hình kinh doanh TMĐT tiêu biểu tại Việt Nam, các giải pháp công nghệ mới trong TMĐT.v.v..

Thành phần tham dự: đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, các trường đại học, cao đẳng, đang giảng dạy TMĐT và CNTT ứng dụng, viện nghiên cứu, trung tâm đào tạo, các doanh nghiệp TMĐT trong và ngoài nước.

Với mục tiêu Hội thảo sẽ trở thành diễn đàn trao đổi toàn diện, sâu sắc mọi vấn đề liên quan tới đào tạo và phát triển nguồn nhân lực TMĐT tại Việt Nam, Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin kính mời đại diện Quý doanh nghiệp đóng góp bài viết cho Hội thảo. Trên cơ sở tập hợp các bài viết, Ban tổ chức sẽ tiến hành xây dựng Kỷ yếu Hội thảo. Hy vọng rằng đây sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích, phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và phát triển nguồn nhân lực TMĐT tại Việt Nam.

Bài viết xin gửi về: Anh Phạm Minh Quang

email: quangpm@moit.gov.vn            Điện thoại: (04) 2220.5399

Thời hạn gửi bài viết: trước ngày 29 tháng 4 năm 2011.

Viết bình luận của bạn