Hội thảo quốc tế 4G/LTE khu vực tiểu vùng sông Mêkông

Ngày đăng: 09/01/2021 16:53:00

Theo đó, vào ngày 26/03 tới đây, Hiệp hội Internet Việt Nam và tập đoàn dữ liệu quốc tế IDG được sự bảo trợ của Bộ TT và TT tổ chức ” Hội thảo quốc tế 4G/LTE khu vực tiểu vùng sông Mêkông”. Hội thảo sẽ bàn về việc đề đầu tư, xây dựng hạ tầng mạng 4G/LTE và việc cung cấp các dịch vụ nội dung số trên nền tảng công nghệ mới này.

 

 

Bên cạnh việc cung cấp tới đông đảo khách mời tham dự Hội thảo một cái nhìn toàn diện về 4G/LTE thì Hội thảo cũng là một cơ hội tốt giúp doanh nghiệp mong muốn quảng bá hình ảnh thương hiệu của mình tới cộng đồng người dùng năng động trong lĩnh cực ICT.

Doanh nghiệp quan tâm và muốn tài trợ sự kiện vui lòng liên hệ với Ban Tổ chức – Mr Trọng (điện thoại: 844 – 6278 4479; email: trongtv@vecom.vn).

 

Viết bình luận của bạn