Hội thảo “Hợp tác, đổi mới và sáng tạo trong thiết kế” tại Đà Nẵng

Ngày đăng: 09/01/2021 16:17:26

Thời gian08h30-17h00, thứ 6 ngày 20/7/2012
Địa điểm: Hội Grand Ballroom, FURAMA Resort, đường Trường Sa, Quận Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng

Hội thảo là hoạt động trong khuôn khổ Dự án “Nâng cao năng lực thiết kế Việt Nam- Hàn Quốc” theo thỏa thuận hợp tác về phát triển ngành thiết kế công nghiệp đã được ký kết giữa Cục Xúc tiến thương mại – Bộ Công thương và Tổ chức Xúc tiến thiết kế Hàn Quốc (KIDP)

Diễn giả của buổi hội thảo là các chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế công nghiệp của Hàn Quốc thuộc tổ chức KIDP và giảng viên, chuyên gia thiết kế có kinh nghiệm của Việt Nam. Hội thảo sẽ cung cấp và chia sẻ cho các doanh nghiệp Việt Nam những kiến thức và kinh nghiệm của Hàn Quốc trong thiết kế sản phẩm, thiết kế bao bì sản phẩm, quản lý thiết kế, thiết kế trong phát triển thương hiệu và truyền thông… và thực trạng ngành thiết kế công nghiệp Việt Nam.

Kính mời các tổ chức, doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham dự chương trình trước 16h30, thứ Sáu, ngày 13/07/2012. Thông tin liên hệ như sau:

Cục Xúc tiến thương mại – phòng Nghiên cứu phát triển thị trường
ĐT: 04-3934 7628
Email: nctt@vietrade.gov.vn;  tutn.vietrade@gmail.com
Liên hệ: Anh Nguyễn Tuấn Tú, DĐ: 0906 232 823
Anh Hoàng Hiệp, DĐ: 0986 889 366
Viết bình luận của bạn