Hội thảo Xây dựng năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thương mại điện tử tổ chức tại Hà Nội ngày 22 và 23/7/2009. Hội thảo do Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin Bộ Công Thương phối hợp với APEC tổ chức. Một số nhà hoạch định chính sách và chuyên gia của Hoa Kỳ đã trình bày tại hội thảo. Tại hội thảo này đại diện của VECOM đã trình bày về lợi ích của gắn nhãn tín nhiệm cho website thương mại điện tử (Trustmark)

 

Hội thảo Data privacy 22-7-09

Ngày đăng: 24/12/2020 09:15:00