Hội thảo: Chuyển đổi số: Thách thức và những bước đi nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong giáo dục Đại học

Ngày đăng: 28/02/2023 08:40:00

Vừa qua, ngày 17/02/2023, tại trường Đại học Hoà Bình đã diễn ra Hội thảo chuyển đổi số với chủ đề: “Chuyển đổi số: Thách thức và những bước đi nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong giáo dục Đại học”.

Tham dự sự kiện có sự tham gia đông đảo của các thầy/cô lãnh đạo nhà trường, đại diện Hiệp hội Phát triển nguồn nhân lực Logistic Việt Nam (VALOMA), đại diện Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM),…. Cùng đông đảo các giảng viên các trường đại học.

Tại hội thảo, nhiều ý kiến được bàn luận sôi nổi, mang lại nhiều kết quả và giá trị cao.
Cụ thể có thể tham khảo tại link: https://drive.google.com/…/1saiatQHemzgog2xWPPEpxPXbRwS…

– Xây dựng và phát triển khi đối sánh chương trình đào tạo, bài giảng từ không gian dữ liệu mở.
– Đào tại đại học chuyên ngành Logistic và Quảng lý chuối cung ứng trong bối cảnh chuyển đổi số. Vai trò của VALOMA trong kết nối với các trường ĐH và DN nhằm nâng cao hiệu quả đào tạo.
– Giải pháp triển khai đào tạo trực tuyến và chuyển đổi chứng chỉ sang tín chỉ của 1 số học phần Kinh doanh số.
– Tiêu chí ứng dụng Công nghệ thông tin trong các trường ĐH, cao đẳng.
– Chuyển đổi số giáo dục đại học – Những vấn đề đặt ra ở Việt Nam hiện nay.
– Chuyển đổi số: Cơ hội, thách thức và giải pháp trong đào tạo cử nhân Mỹ thuật ứng dụng.

VECOM bày tỏ sự quan tâm tới hoạt động đào tạo, luôn hỗ trợ, đồng hành cùng các trường ĐH. Cũng trong Hội thảo này, VECOM nhấn mạnh để thúc đẩy hoạt động đào tạo cần triển khai 3 mục tiêu: học từ thực tế, đào tạo trực tuyến và chuyển đổi chứng chỉ sang tín chỉ (Theo Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2022 phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030)

Dưới đây là một số hình ảnh tại Hội thảo!