Hội thảo các vấn đề về thuế trong giao dịch thương mại điện tử qua biên giới

Ngày đăng: 09/01/2021 16:15:00

Ngày 10/4/2012 Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam sẽ phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Bộ Công thương) tổ chức Hội thảo “Các vấn đề về thuế trong giao dịch thương mại điện tử qua biên giới”. Hiệp hội trân trọng thông báo và kính mời các hội viên quan tâm đăng ký tham dự Hội thảo này.

Tổng quan

Khi thương mại điện tử ở Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển nhanh với quy mô lớn đã xuất hiện nhiều vấn đề mới thu hút sự quan tâm của các doanh nghiệp cũng như các cơ quan quản lý nhà nước, bao gồm vấn đề các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ trực tuyến cho khách hàng trong nước có nghĩa vụ như thế nào về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tình hình

Đối với các giao dịch thương mại điện tử mà bên cung cấp là các doanh nghiệp nước ngoài chưa có hiện diện thương mại tại Việt Nam và bên tiêu thụ là các doanh nghiệp và cá nhân trong nước, việc nộp thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp được điều chỉnh tại Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Bộ Tài chính “Hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế  áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam” (gọi tắt là Thông tư 134).  Có một số vấn đề phát sinh trong việc thực thi thông tư này:

1)  Việc kinh doanh được tiến hành giữa doanh nghiệp nước ngoài với pháp nhân Việt Nam trên cơ sở hợp đồng nhà thầu:

Có quan điểm cho rằng trong khi các doanh nghiệp thương mại điện tử và cung cấp nội dung số trong nước phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, một số doanh nghiệp nước ngoài chưa thực thi nghiêm túc nghĩa vụ này. Gần đây, trên các phương tiện truyền thông xuất hiện những tranh luận về vấn đề này thu hút sự chú ý của nhiều bên liên quan, ví dụ như www.thanhnien.com.vn/pages/20120302/nhieu-dai-ly-quang-cao-tren-google-facebook-tron-thue.aspx

Trong khi đó, có quan điểm cho rằng doanh nghiệp nước ngoài đã ký hợp đồng nhà thầu với các tổ chức, cá nhân Việt Nam thì các tổ chức, cá nhân này có nghĩa vụ nộp thuế. Cơ quan thuế có trách nhiệm giám sát việc thực thi nghĩa vụ thuế của các cơ quan này.

2)  Việc kinh doanh được tiến hành giữa doanh nghiệp nước ngoài với cá nhân Việt Nam:

+ ) Trong trường hợp cá nhân Việt Nam thỏa thuận hoặc cam kết trực tiếp sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp nước ngoài, họ cần biết họ có thuộc đối tượng áp dụng của Thông tư 134 hay không.  Nếu có, họ cần được hướng dẫn rõ ràng về thủ tục đăng ký, kê khai và nộp thuế thay cho doanh nghiệp nước ngoài.

+) Trong trường hợp cá nhân Việt Nam làm trung gian cung cấp dịch vụ cho các khách hàng khác tại Việt Nam, ngoài những vấn đề liên quan tới kê khai và nộp thuế GTGT và TNDN cho doanh nghiệp nước ngoài, có những khó khăn nào cho các doanh nghiệp trong nước sử dụng dịch vụ trung gian này, chẳng hạn khó khăn về hóa đơn.

3) Các vấn đề khác

+) Những vấn đề liên quan tới hóa đơn và khấu trừ chi phí của doanh nghiệp.

+) Những vấn đề liên quan tới thuế TNCN của cá nhân Việt Nam có thu nhập phát sinh từ việc làm trung gian cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp nước ngoài.

+) Những vấn đề liên quan tới ngân hàng, thanh toán trực tuyến hay thanh toán qua các loại thẻ thanh toán quốc tế.

Sự cần thiết tổ chức hội thảo

Những quan điểm khác biệt, thậm chí trái ngược, về trách nhiệm nộp thuế của các doanh nghiệp nước ngoài cung cấp dịch vụ quảng cáo trực tuyến cũng như các đại lý của họ là các pháp nhân và cá nhân trong nước gây tổn hại tới lợi ích của tất cả các bên, bao gồm cơ quan thuế, doanh nghiệp nước ngoài, đại lý và cá nhân là đối tác kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ trong nước.

Các tranh luận hiện nay chủ yếu mới diễn ra trên các phương tiện thông tin đại chúng, chưa có một diễn đàn chính thức nào tập hợp được đại diện của các bên liên quan cùng trao đổi về vấn đề này. Rõ ràng, cần phải nhanh chóng tổ chức một hội thảo để tạo cơ hội cho các bên liên quan trao đổi công khai, dân chủ và làm sáng tỏ vấn đề càng sớm càng tốt.

Thông qua hội thảo cơ quan quản lý nhà nước về thương mại điện tử là Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin thuộc Bộ Công thương và các cơ quan nhà nước về thuế và công nghệ thông tin có cơ hội nắm bắt được một số vấn đề thực tiễn gây trở ngại cho sự phát triển chung của thương mại điện tử, từ đó có những đề xuất bổ sung, sửa đổi chính sách và pháp luật liên quan tới thương mại điện tử.

Mục tiêu

1) Trao đổi, làm rõ các quy định về thuế hiện hành đối với giao dịch thương mại điện tử qua biên giới, đặc biệt là các giao dịch giữa khách hàng Việt Nam với doanh nghiệp nước ngoài.

2) Đối với các doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam, Thông tư 134/2008/TT-BTC đã bao quát đầy đủ đối với thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp chưa? Nếu chưa, cần bổ sung, sửa đổi thế nào? Nếu đã đầy đủ, cần lưu ý những vấn đề gì trong việc triển khai Thông tư này, đảm bảo lợi ích của tất cả các bên, bao gồm chống thất thu thuế cho nhà nước, thuận lợi trong thực thi, đảm bảo lợi ích của các doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài, thúc đẩy thương mại điện tử phát triển.

3) Mối quan hệ giữa thanh toán không dùng tiền mặt, bao gồm thanh toán qua các loại thẻ, với việc thực thi nghĩa vụ thuế của các doanh nghiệp nước ngoài và các tổ chức, cá nhân Việt Nam kinh doanh với họ trên cơ sở hợp đồng nhà thầu.

4) Sự cần thiết triển khai những hoạt động tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý nhà nước về thương mại điện tử và thuế cũng như các doanh nghiệp và cá nhân để triển khai tốt hơn công tác thu thuế cũng như đảm bảo lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp trong nước.

Kế hoạch tổ chức

1) Thời gian: 8h00 – 12h00,  ngày 10 tháng 4 năm 2012

2) Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc tế, 11A phố Lê Hồng Phong, Hà Nội

3) Đại biểu: Khoảng 100 đại biểu từ các đơn vị của Bộ Công thương, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, đại diện các cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương về thương mại điện tử (Sở Công thương), thuế (Cục Thuế) và công nghệ thông tin (Sở Thông tin và Truyền thông) và các doanh nghiệp

4) Truyền thông:  Mời khoảng 20 đơn vị, bao gồm các báo đã có bài viết về chủ đề này.

5) Diễn giả: Khoảng 8-9 diễn giả, đại diện cho các bên liên quan

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam trân trọng mời các quý hội viên và các doanh nghiệp quan tâm đăng ký tham gia hội thảo. Đăng ký xin gửi tới office@vecom.vn trước ngày 07/4/2012.

Download:

Giới thiệu về Hội thảo

Công văn mời tham dự Hội thảo

VECOM

Viết bình luận của bạn