Hội nghị triển khai nghị quyết trung ương 4 khóa XI về phát triển hạ tầng thông tin

Ngày đăng: 09/01/2021 16:28:00

Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Nghị quyết số 13 Hội nghị Trung ương 4 khóa XI đã xác định hạ tầng thông tin là một trong những hạ tầng quan trọng, cần ưu tiên đầu tư để xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020.

Bộ Trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son cho rằng: Trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, viễn thông và công nghệ thông tin được xác định là một ngành kinh tế kỹ thuật mũi nhọn và là một trong các động lực quan trọng của sự phát triển đất nước.

 

Toàn cảnh Hội nghị

 

Hội nghị được chia làm 4 phiên với các nội dung chính: Phiên khai mạc tập trung vào những trọng tâm cần quán triệt để xây dựng hạ tầng thông tin, nhằm nâng cao quyết tâm chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương ở các cấp, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Đảng và Chính phủ; Phiên 2 về phát triển hạ tầng bưu chính, viễn thông: Tập trung vào chủ đề phát triển mạng truy nhập băng rộng; nâng cao hiệu quả sử dụng hệ thống 3G; nâng cao năng lực truyền dẫn mặt đất, vệ tinh, cáp quang; chính sách quy hoạch tần số vô tuyến điện, phát triển mạng dùng riêng, mạng chuyên dùng; xây dựng hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an toàn, an ninh thông tin quốc gia; xây dựng hạ tầng bưu chính công cộng đồng bộ hóa. Phiên 3 tập trung về ứng dụng hiệu quả CNTT trong các cơ quan nhà nước, các ngành kinh tế và xã hội, chính quyền điện tử: Tập trung vào các nội dung Triển khai Chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN, phát triển Chính phủ, chính quyền điện tử theo tinh thần Nghị quyết 13, Hội nghị trung ương 4 về phát triển hạ tầng ứng dụng CNTT; Tình hình triển khai xây dựng các CSDL quốc gia về dân cư, CSDL quốc gia về tài nguyên môi trường; vấn đề xây dựng hạ tầng Chính phủ điện tử trên nang tảng đám mây nguồn mở. Phiên 4, hội nghị bàn về phát triển công nghiệp CNTT, tập trung vào các chủ đề vai trò của CNTT và định hướng đến năm 2020; hạ tầng cho phát triển công nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT; phát triển các khu CNTT tập trung tại các địa phương; giải pháp tạo môi trường chính sách, hạ tầng thuận lợi phát triển thị trường, thu hút đầu tư, phát triển CNTT.

 

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng phát biểu kết luận Hội nghị

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng cũng đề nghị các đồng chí lãnh đạo các tỉnh, thành phố tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện về nguồn lực, đề nghị các Sở TT&TT quyết liệt, chủ động tham mưu cho Lãnh đạo tỉnh, tổ chức triển khai tích cực để hoàn thành các mục tiêu phát triển hạ tầng thông tin đã đặt ra đến năm 2015.

VECOM

 

Viết bình luận của bạn