Hỗ trợ doanh nghiệp quảng cáo trên Adwords

Ngày đăng: 09/01/2021 16:50:01

Đối tượng:

  1. Các doanh nghiệp có nhu cầu quảng bá cho thương hiệu của mình trong khuôn khổ Chương trình Ngày mua sắm trực tuyến;
  2. Trực tiếp tham gia Ngày mua sắm trực tuyến 2014 (www.onlineFriday.vn);
  3. Lần đầu tiên sử dụng dịch vụ Adwords;
  4. Đã đăng ký tham gia trang cộng đồng “Vietnam Ecommerce Community” và hoàn thành mẫu đăng ký tại địa chỉ https://plus.google.com/u/0/communities/100178619329568316944

Mức độ hỗ trợ:

  1. Với mỗi 300.000VND tiêu dùng trên tài khoản, doanh nghiệp sẽ được tặng thêm 900.000VND tín dụng hoàn toàn miễn phí;
  2. Tư vấn về lợi ích và các vấn đề liên quan tới quảng cáo trên Adwords.

Thời gian hỗ trợ: Từ ngày 10/11/2014 đến hết ngày 31/12/2014

Địa chỉ tư vấn: binhtx@vecom.vn

Viết bình luận của bạn