Hành trình xây dựng Mạng lưới các trường đại học đào tạo thương mại điện tử

Ngày đăng: 20/05/2022 09:40:00

Theo khảo sát sơ bộ của VECOM, tới giữa năm 2022 đã có tới 32 trường đại học đào tạo cử nhân thương mại điện tử. Hiện nay một số trường đang chuẩn bị các nguồn lực cần thiết và hoàn tất thủ tục để có thể đào tạo cử nhân ngành này. Với xu hướng đó, tới năm 2025 số trường đại học trên cả nước đào tạo cử nhân thương mại điện tử có thể cao hơn 40 trường.

Đồng thời, số trường đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành gắn bó mật thiết với thương mại điện tử cũng tăng nhanh, bao gồm tiếp thị số, công nghệ tài chính, logistics và quản lý chuỗi cung ứng, hệ thống thông tin quản lý, thương mại quốc tế, du lịch.

Nhu cầu hợp tác liên kết, trao đổi kinh nghiệm, phương pháp đào tạo, nghiên cứu khoa học… giữa các trường trong lĩnh vực này ngày càng cao. Mặt khác, việc gắn đào tạo với thực tiễn không thể đạt hiệu quả cao nếu thiếu sự  hợp tác giữa các trường với các doanh nghiệp thương mại điện tử hàng đầu. Do đó, nhiều trường đại học và VECOM cùng khởi xướng thành lập Mạng lưới các cơ sở đào tạo thương mại điện tử.

Bước đầu, VECOM đã dự thảo Quy chế hoạt động của Mạng lưới và gửi công văn tới nhiều trường đề nghị góp ý. Để hoàn thiện dự thảo, VECOM sẽ cử Đoàn công tác tới một số trường đại học hoặc tổ chức các cuộc trao đổi trực tuyến để trao đổi cụ thể về các nội dung của Quy chế, bao gồm tổ chức, nội dung hoạt động…

Đầu tháng 5/2022 Đoàn đã làm việc tại các trường Đại học Hoa Sen, Đại học Mở Tp. HCM, Đại học Văn Lang, Đại học Công nghiệp và Đại học Nguyễn Tất Thành. Đại diện lãnh đạo nhà trường hoặc lãnh đạo các khoa đào tạo cử nhân TMĐT đã đón tiếp nhiệt tình và đóng góp nhiều nội dung cụ thể cho dự thảo Quy chế.

 

Chủ nhiệm Khoa Quản lý khoa kinh tế - quản trị  TS. Trần Kim Ngọc và các giảng viên trao đổi với Đoàn VECOM ngày 11/5/2022

TS. Lê Thị Phượng Hoàng Yến, Phó trưởng Bộ môn TMĐT và các giảng viên làm việc với Đoàn VECOM ngày 11/5/2022

PGS. TS. Lê Xuân Trường – Phó Hiệu trưởng Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh và các giảng viên làm việc với Đoàn VECOM

TS. Lê Ngọc Sơn, Viện trưởng Đào tạo Quốc tế - Đại học Công nghiệp Tp. HCM và các lãnh đạo, giảng viên làm viêc khoa Thương mại Du lịch làm việc với Đoàn VECOM