Hàng loạt cơ quan, doanh nghiệp sắp bị kiểm tra về ứng dụng CNTT

Ngày đăng: 2014-06-12

Tại cuộc họp về Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014 của Cục Tin học hóa diễn ra sáng ngày 11/6/2014, Cục trưởng Nguyễn Thành Phúc cho biết được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ TT&TT, trong tháng 6/2014 và quý 3/2014, Cục sẽ tiến hành nhiều cuộc kiểm tra hoạt động triển khai ứng dụng CNTT tại các cơ quan Nhà nước, doanh nghiệp.

Các cơ quan Nhà nước sẽ làm việc với đoàn kiểm tra gồm: Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên & Môi trường, Bộ Văn hóa – Thể thao & Du lịch, UBND TP. Hà Nội, UBND tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh Bình Dương, tỉnh Bắc Kạn, Tiền Giang, Nghệ An, Điện Biên, Lai Châu, Kiên Giang, Bạc Liêu.

Những nội dung sẽ kiểm tra (mỗi đơn vị chỉ kiểm tra 1 nội dung) gồm: Tình hình thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan Nhà nước và văn bản chỉ đạo số 1950/TTg-KGVX của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg; Tình hình thực hiện quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách Nhà nước theo Nghị định số 102/2009/NĐ-CP; Tình hình thực hiện Nghị định số 43/2011/NĐ-CP về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang/cổng thông tin điện tử của cơ quan Nhà nước.

Một trong những nội dung sẽ kiểm tra là tình hình thực hiện quy định về trao đổi văn bản điện tử trong các cơ quan Nhà nước

Mặt khác, Cục Tin học hóa sẽ có đoàn kiểm tra tình hình thực hiện Nghị định 26/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số, Nghị định 170/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2007/NĐ-CP. Các doanh nghiệp sẽ tiếp đoàn gồm VNPT, Viettel, FPT, BKAV, Nancencom, CK.

Dự kiến, trong 6 tháng cuối năm 2014, Cục Tin học hóa sẽ triển khai rất nhiều công việc quan trọng khác. Đáng chú ý như xây dựng Thông tư về quản lý chất lượng phần mềm nội bộ, dịch vụ CNTT; triển khai Điều tra ứng dụng máy tính và Internet ở các tổ chức kinh tế và cơ quan hành chính sự nghiệp; nghiên cứu xây dựng Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng CNTT nâng cao năng lực cạnh tranh; dự thảo Đề án Phát triển đồng bộ Cổng thông tin điện tử các Bộ, cơ quan ngang Bộ…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Minh Hồng đánh giá cao khối lượng công việc Cục Tin học hóa đã thực hiện trong 6 tháng đầu năm và nhất trí với kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm của Cục.

Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng nhấn mạnh: “Việc chọn tên Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT đã thể hiện rõ quyết tâm của Chính phủ về việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong các cơ quan Nhà nước nói riêng và đời sống xã hội nói chung. Kỳ vọng của Chính phủ với Bộ TT&TT và Cục Tin học hóa ngày càng nhiều. Thời gian tới, Cục Tin học hóa cần tiếp tục cập nhật thông tin, nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm để nắm bắt kịp thời xu hướng mới, tham mưu cho Bộ TT&TT và Chính phủ ban hành những định hướng, chính sách phù hợp với sự phát triển ứng dụng CNTT trong thực tế. Cục Tin học hóa cũng cần phải hiểu rõ hiện trạng hệ thống hành chính Nhà nước, mức độ quan tâm của từng cơ quan đến việc phát triển ứng dụng CNTT, và phải học hỏi kinh nghiệm về cách thuyết phục cấp trên để được phê duyệt không chỉ chủ trương, định hướng mà còn sẵn sàng tạo điều kiện về kinh phí triển khai”.

Theo ICTNews