Hà Nội trao 24 giải ứng dụng công nghệ thông tin

Ngày đăng: 09/01/2021 16:28:00

Giải thưởng Ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động cơ quan Nhà nước Thành phố Hà Nội nhằm phát hiện và tôn vinh những mô hình ứng dụng CNTT, nâng cao năng lực quản lý điều hành và cung cấp dịch vụ công của các cơ quan Nhà nước phục vụ người dân, doanh nghiệp.

 

Trao giải cho các đơn vị có thành tích ứng dụng CNTT trong cơ quan nhà nước năm 2012

 

Có 17 giải tập thể được trao cho 4 khối: Sở, Ban, ngành; UBND quận, thị xã; UBND huyện và UBND xã, phường, thị trấn. Giải nhất về ứng dụng công nghệ thông tin trong khối các Sở, Ban, ngành của Hà Nội năm 2012 đã thuộc về Cục Thuế thành phố. 7 giải cá nhân được trao cho các lãnh đạo phụ trách công nghệ thông tin và cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin của các đơn vị có thành tích cao, trong đó có ông Phi Vân Tuấn – Cục trưởng Cục thuế Hà Nội và ông Vũ Đức Bảo, Bí thư Quận ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin quận Long Biên.

Đây là lần thứ 2 Ban Chỉ đạo chương trình Công nghệ thông tin thành phố Hà Nội tổ chức giải thưởng “ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước thành phố Hà Nội”. Giải thưởng nhằm lượng hóa kết quả ứng dụng công nghệ thông tin của từng cơ quan đơn vị, giúp các cơ quan này điều chỉnh, bổ sung kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin trong những năm tiếp theo, tiến tới hình thành một nền hành chính điện tử lâu dài và liên tục./.

VECOM

Viết bình luận của bạn