Hà Nội tiếp tục kiện toàn Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo TMĐT thành phố

Ngày đăng: 2014-07-18

Một lần nữa thành phố Hà Nội tiếp tục ra Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo Thương mại điện tử thành phố. Điều đó cho thấy nỗ lực không ngừng của cơ quan quản lý nhà nước trong thời gian vừa qua về việc thúc đẩy thương mại điện tử thành phố Hà Nội nói riêng cũng như cả nước nói chung ngày một phát triển hơn.

 

Theo đó, Quyết định về việc kiện toàn Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo Thương mại điện tử thành phố Hà Nội sẽ bao gồm một số thay đổi như sau:

 

1. Các Tổ phó Tổ công tác:

  1. Ông Thành Kiên Trung – Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC50) – Công an Thành phố (thay cho ông Đậu Văn Liên – Phó trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) theo phân công công tác).
  2. Ông Vương Trí Dũng – Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT (thay cho ông Nguyễn Việt Hùng – Phó chi cục trưởng Chi cục QLTT theo phân công công tác).
  3. Ông Lương Tuấn Nghĩa – phòng Quản lý thương mại – sở Công Thương (thường trực) (bổ xung nhiệm vụ theo yêu cầu quản lý).
  4.  

2. Các Tổ viên Tổ công tác:

  1. Ông Ngô Minh Quang – Đội trưởng Đội Thương mại điện tử (PC50) – Công an Thành phố (thay cho ông Cao Văn Lộc – Đội trưởng Đội công nghệ cao – phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), ông Ngô Minh An – Đội trưởng Đội phòng trống tội phạm công nghệ cao – phòng Cảnh sát hình sự (PC45) theo phân công công tác);
  2. Ông Vũ Tất Thắng – Phó trưởng phòng Thanh tra thuế số 1 – Cục thế Thành phố (bổ sung mới theo yêu cầu quản lý);
  3. Bà Nguyễn Thị Chung Thủy – Phó trưởng phòng Giám sát quản lý về Hải quan –  Cục Hải quan Thành phố (bổ sung mới theo yêu cầu quản lý);
  4. Bà Nguyễn Hải Anh – phòng Quản lý thương mại – sở Công Thương (Thư ký Ban chỉ đạo) (bổ sung mới theo yêu cầu quản lý).

 

Xem thêm Quyết định tại đây.

 

Các bài viết liên quan:

 

Ban hành Quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Thương mại điện tử thành phố Hà Nội

 

Đột phá trong quản lý nhà nước về thương mại điện tử tại thủ đô Hà Nội