Hà Nội sẽ học Đà Nẵng, TP.HCM kinh nghiệm phát triển TMĐT

Ngày đăng: 2014-03-14

Chương trình phát triển TMĐT trên địa bàn Hà Nội năm 2014 vừa được Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký quyết định phê duyệt. Mục đích của chương trình là phát triển TMĐT nhằm hiện đại hóa ngành thương mại, mở rộng thị trường giao dịch, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế; khuyến khích hoạt động TMĐT theo hướng tập trung, quy mô lớn và phát triển bền vững; nâng cao nhận thức xã hội về ứng dụng TMĐT; đồng thời bồi dưỡng trình độ chuyên môn cho các cấp quản lý hoạt động TMĐT. Kinh phí thực hiện chương trình là 200 triệu đồng.

 

 

Nâng cao nhận thức xã hội về ứng dụng TMĐT là một trong những mục tiêu của chương trình phát triển TMĐT trên địa bàn TP.Hà Nội năm 2014.

 

Theo đó, trong năm 2014, cùng với việc tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức về TMĐT; đào tạo, phát triển nguồn nhân lực TMĐT; nâng cao năng lực các thiết chế thực thi pháp luật TMĐT, UBND TP.Hà Nội cũng xác định rõ sẽ tăng cường hợp tác song phương, đa phương với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức xã hội nghề nghiệp trong quản lý và phát triển TMĐT.

 

Cụ thể, năm nay Hà Nội sẽ khảo sát, học tập, tiếp thu kinh nghiệm quản lý, phát triển TMĐT tại một số tỉnh, thành phố như TP.Đà Nẵng, TP.HCM. Qua đó, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ theo hướng hiện đại, đẩy mạnh xúc tiến thương mại. Đồng thời, tăng cường hợp tác với các tổ chức xã hội nghề nghiệp: Hiệp hội TMĐT Việt Nam, Hiệp hội Internet Việt Nam và Hiệp hội An toàn thông tin số.

 

Để phục vụ công tác quản lý trong lĩnh vực TMĐT, Hà Nội sẽ điều tra cơ bản, thống kê theo 14 chỉ tiêu gồm: số đơn vị có giao dịch TMĐT ở mức hoàn chỉnh, số đơn vị có giao dịch TMĐT, số thương nhân có kết nối Internet, số thương nhân triển khai ứng dụng phần mềm tác nghiệp phục vụ hoạt động TMĐT, số thương nhân áp dụng các biện pháp bảo mật CNTT và TMĐT, số thương nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ TMĐT, chi ứng dụng CNTT và TMĐT, số thương nhân sử dụng email thường xuyên trong hoạt động kinh doanh, số thương nhân có website, số thương nhân tham gia sàn giao dịch TMĐT, số thương nhân đặt hàng trực tuyến, số thương nhân nhận đơn đặt hàng trực tuyến, giá trị mua hàng trực tuyến, giá trị bán hàng trực tuyến.

Vân Anh – ICTNews