Góp ý dự thảo Chiến lược Quốc gia về phát triển Kinh tế số, Xã hội số và Chiến lược phát triển hạ tầng Bưu chính

Ngày đăng: 25/08/2021 16:31:00

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã nhận được Công văn của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xin ý kiến góp ý cho hai dự thảo văn bản pháp luật gồm:

  • Dự thảo về Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
  • Dự thảo Chiến lược phát triển hạ tầng Bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.

Đây là hai văn bản sẽ có tác động lớn tới hoạt động thương mại điện tử trong thời gian tới. Hiệp hội xin gửi lại các anh chị tài liệu và mong nhận được góp ý của các anh chị nếu quan tâm tới nội dung trong các tài liệu dự thảo.

Các nội dung góp ý quý anh chị vui lòng gửi lại qua email office@vecom.vn cho Văn phòng trước ngày 30/8 để Văn phòng tổng hợp và trả lời tới Bộ TTTT.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm và đóng góp ý kiến của các anh chị!

Link tài liệu


VECOM.

Viết bình luận của bạn