Giới thiệu chuyên mục “ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH” trên VIETNAMNAY.COM

Ngày đăng: 2012-02-27

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH cung cấp các nội dung sau:

–         Tên đơn vị và địa chỉ

–         Cán bộ lãnh đạo

–         Điện thoại

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH của các Bộ ban ngành trực thuộc TW được đặt trên trang toàn quốc của VIETNAMNAY.COM.

ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH của 63 tỉnh thành từ huyện, thị đến xã, phường được đặt trên 63 cổng thông tin của 63 tỉnh thành tương ứng, như HANOINAY.COM, DANANGNAY.COM, CANTHONAY.COM…

Các thông tin trên ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH được lấy nguồn từ Tổng cục thống kê, Cổng thông tin điện tử của các tỉnh. Thông tin có thể chưa được chính xác 100%  do việc cập nhật chưa được kịp thời khi có sự thay đổi về nhân sự, địa chỉ …, nhưng rất hữu ích cho độc giả trong việc tra cứu, tìm kiếm khi cần.

VIETNAMNAY.COM – Liên kết để thịnh vương!