GIỚI THIỆU

Điều lệ

Điều lệ

CHƯƠNG I : TÊN GỌI – TÔN CHỈ – MỤC ĐÍCH Điều 1 : Tên gọi Tên tiếng...

Xem tiếp
Tổ chức

Tổ chức

I. Sơ đồ tổ chức nhiệm kỳ IV (2021-20205) II. Các chức danh lãnh đạo ...

Xem tiếp
Ban Chấp hành

Ban Chấp hành

Ban Thường trực nhiệm kỳ IV 1. Ông Nguyễn Ngọc Dũng – Chủ tịch 2. Ông Bùi Trung Kiên – Phó Chủ tịch ...

Xem tiếp