Hợp tác giảm thiểu rác thải nhựa trong thương mại điện tử

Ngày đăng: 07/07/2023 00:06:00

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đánh giá thương mại điện tử nước ta phát triển nhanh trong những năm gần đây và sẽ tiếp tục tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều năm tới. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này đã bộc lộ rõ nhiều yếu tố không bền vững. Tại Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử năm 2023 VECOM đã đề xuất Việt Nam cần chuyển mục tiêu thương mại điện tử tăng trưởng nhanh sang tăng trưởng bền vững.

Một trong những yếu tố rõ ràng nhất là hoạt động bán lẻ trực tuyến sử dụng ngày càng nhiều bao bì không thân thiện môi trường, đặc biệt là bao bì được sản xuất từ nhựa chậm phân huỷ. Hơn nữa, tỷ lệ thu gom, tái chế bao bì được sử dụng trong thương mại điện tử còn thấp. Tình hình còn trầm trọng hơn khi nhiều doanh nghiệp bán lẻ trực tuyến đã sử dụng thái quá bao bì nhằm thoả mãn thị hiếu của khách hàng. Một số nghiên cứu đã chỉ ra TMĐT quá thuận lợi và vô tình khuyến khích tiêu dùng thái quá, dẫn tới sản xuất gia tăng quá mức.

Bên cạnh đó, một trong những ưu tiên của VECOM khi triển khai sáng kiến phát triển thương mại điện tử bền vững là giảm thiểu sử dụng bao bì nhựa, tăng cường tái chế rác thải nhựa và triển khai kinh tế tuần hoàn. Triển khai sáng kiến này về giảm thiểu rác thải nhựa, ngày 07/7/2023, Đoàn công tác của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam đã có cuộc làm việc với đại diện Nhóm thư ký của Chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa (NPAP) thuộc UNDP.

Tại cuộc làm việc, mỗi bên đã giới thiệu sâu về tổ chức, hoạt động của đơn vị mình cũng như của các tổ chức liên quan tới hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa. Hai bên đã bước đầu thống nhất một số nội dung hợp tác.

Thứ nhất, VECOM đề cao các hoạt động nhằm giảm tiêu thụ sản phẩm sử dụng nhựa từ hàng chục triệu người dùng online.

Thứ hai, thiết kế tối ưu và giảm bao bì đóng gói sử dụng nhựa trong toàn bộ khâu logistics và hoàn tất đơn hàng trong mua sắm trực tuyến.

Thứ ba, tích cực tuyên truyền người tiêu dùng giảm mua sắm thái quá, gián tiếp giảm tiêu thụ sản phẩm, bao bì... liên quan tới nhựa. VECOM đánh giá thay đổi nhận thức, hành vi của người tiêu dùng đối với bảo vệ môi trường nói chung và bao bì, dụng cụ nhựa nói riêng có tầm quan trọng hàng đầu.

Thứ tư, đưa nội dung môi trường, đặc biệt liên quan tới nhựa, vào nội dung giảng dạy cho sinh viên TMĐT cả nước, những người trong vài năm tới tham gia sâu vào hoạt động kinh doanh online.

Thảo luận giữa hai bên

Qua buổi làm việc, hai bên đánh giá cao vai trò giữa hai đơn vị trong việc tuyên truyền, phổ biến tác động giữa TMĐT và môi trường. Và nhất trí ngay trong sáu tháng cuối năm 2023 cần có các hoạt động cụ thể và thiết thực hơn nữa hướng tới phát triển TMĐT “XANH”. Sự tham gia phiên Toạ đàm của Diễn đàn Hoàn tất đơn hàng 2023 - Hướng tới Thương mại điện tử Xanh của đại diện Nhóm thư ký UNDP là một bước đi cụ thể đầu tiên!

(https://fs.vecom.vn/)

Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam

Viết bình luận của bạn