Đột phá trong quản lý nhà nước về thương mại điện tử tại thủ đô Hà Nội

Ngày đăng: 2013-07-24

 

Một loạt các quyết định quan trọng trên cùng với nhiều hoạt động quản lý nhà nước khác về thương mại điện tử, công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) thể hiện bước đột phá trong quản lý nhà nước về thương mại điện tử của thành phố Hà Nội. Tại Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo Thương mại điện tử lần thứ nhất, Trưởng ban Nguyễn Văn Sửu đã nhấn mạnh: “UBND thành phố xác định phát triển thương mại điện tử là nhiệm vụ quan trọng, đáp ứng mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa Thủ đô. Trong thời gian qua ứng dụng TMĐT trên địa bàn thành phố có nhiều tiến bộ. Với các văn bản mới ban hành và việc thành lập Ban chỉ đạo, thương mại điện tử ở Hà Nội sẽ phát triển lên tầm cao mới”.

 

Ông Nguyễn Văn Sửu – Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu khai mạc Hội nghị

 

Giúp việc cho Trưởng ban có ba Phó Trưởng ban là các ông Nguyễn Văn Đồng – PGĐ Sở Công thương, ông Đặng Vũ Tuấn – PGĐ Sở Thông tin và Truyền thông, ông Bùi Thế Cường – PGĐ Sở Khoa học và Công nghệ và 8 ủy viên là phó giám đốc nhiều sở ban ngành của Hà Nội. Tổ công tác giúp việc gồm 18 người từ nhiều đơn vị do ông Hồ Quốc Khánh – Trưởng phòng Quản lý thương mại của Sở Công thương Hà Nội làm Tổ trưởng, ông Lương Tuấn Nghĩa thuộc Tổ công tác giúp việc đồng thời là Thư ký Ban chỉ đạo.

Ông Nguyễn Văn Đồng – PGĐ Sở Công thương Hà Nội, công bố danh sách Ban chỉ đạo TMĐT

 

Ông Hồ Quốc Khánh – Trưởng phòng Quản lý thương mại – Sở Công thương Hà Nội

giới thiệu Đề án và Chương trình phát triển TMĐT của Hà Nội

 

Tại Hội nghị, ông Hồ Quốc Khánh đã phổ biến về Đề án Tăng cường pháp chế trong quản lý hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội. Ông Khánh lưu ý theo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam năm 2012, Hà Nội là địa phương dẫn đầu về tiêu chí hạ tầng nhân lực cho thương mại điện tử và giao dịch loại hình doanh nghiệp với người tiêu dùng (B2C). Đề án Tăng cường pháp chế giao cho Sở Công thương là cơ quan thường trực, chủ trì, tổ chức triển khai, các sở ban ngành và các cơ quan khác có trách nhiệm phối hợp với Sở Công thương thực hiện công tác quản lý hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố. UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm lập kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp và phối hợp với các cơ quan quản lý chuyên ngành kiểm tra doanh nghiệp, thực hiện quản lý nhà nước về thương mại điện tử tại địa phương.

 

Phát biểu tại Hội nghị, ông Trần Hữu Linh – Cục trưởng Cục TMĐT và CNTT thuộc Bộ Công thương tin tưởng với việc thành lập Ban chỉ đạo và nhiều hoạt động quản lý nhà nước khác, thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ông Linh và các cán bộ của Cục cũng giới thiệu Nghị định mới về thương mại điện tử và các văn bản pháp luật liên quan.

Ông Trần Hữu Linh – Cục trưởng Cục TMĐT và CNTT phát biểu tại Hội nghị

 

Các bài viết liên quan:

Hà Nội tiếp tục kiện toàn Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo TMĐT thành phố

Ban hành Quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Thương mại điện tử thành phố Hà Nội