Đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử

Ngày đăng: 09/01/2021 16:40:00

Việc hoàn thiện dự thảo trên theo hướng nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của Bộ Tài chính; giải trình bổ sung về kế hoạch ngân sách nhà nước của Chương trình.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế xây dựng và thực hiện Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia, trong đó quy định về kinh phí, trình tự, thủ tục phê duyệt và thực hiện các Đề án thuộc Chương trình này.

 

 

Được biết, năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1073/QÐ-TTg phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 – 2015 với mục tiêu đưa thương mại điện tử trở thành hoạt động phổ biến và đạt mức tiên tiến trong khu vực ASEAN, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

 

Theo Thời báo ngân hàng.

Viết bình luận của bạn