DANH SÁCH THÀNH VIÊN 

STT ĐƠN VỊ NGÀY GIA NHẬP
1 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 1/8/2022
2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA)

1/8/2022

3 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải 1/8/2022
4 Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên 1/8/2022
5 Trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia TP HCM 1/8/2022
6 Trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH) 1/8/2022
7 Trường Đại học Công nghiệp TP HCM 1/8/2022
8 Trường Đại học Đại Nam 1/8/2022
9 Trường Đại học Điện lực 1/8/2022
10 Trường Đại học Đông Đô 1/8/2022
11 Trường Đại học Hòa Bình 1/8/2022
12 Trường Đại học Hoa Sen (HSU) 1/8/2022
13 Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP HCM 1/8/2022
14 Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM 1/8/2022
15 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân - Viện Thương mại và Kinh tế quốc tế 1/8/2022
16 Trường Đại học Kinh tế TP HCM 1/8/2022
17 Trường Đại học Mở Hà Nội 1/8/2022
18 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành 1/8/2022
19 Trường Đại học Phương Đông 1/8/2022
20 Trường Đại học Ngoại Thương 1/8/2022
21 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM 1/8/2022
22 Trường Đại học Thủy Lợi 1/8/2022
23 Trường Đại học Văn Lang 1/8/2022
24 Trường Kinh tế - Đại học Đà Nẵng 1/8/2022
25 Trường CNTT và TT Việt Hàn - ĐN 1/8/2022
26 Trường Đại học Mở TP.HCM 1/8/2022
27 Trường Đại học Văn Hiến 1/8/2022
28 Học viện Chính sách và Phát triển 21/9/2022
29 Trường Đại học Mỏ - Địa chất 30/9/2022
30 Trường Đại học Thủ Dầu Một 13/9/2022
31 Trường Đại học Công nghiệp Dệt may Hà Nội 21/4/2023
32 Trường Kinh tế - ĐH Huế 8/8/2023