DANH SÁCH THÀNH VIÊN (Dự kiến)

STT ĐƠN VỊ
1 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
2 Học viện Nông nghiệp Việt Nam (VNUA)
3 Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải
4 Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông - ĐH Thái Nguyên
5 Trường Đại học Công nghệ thông tin, ĐH Quốc gia TP HCM
6 Trường Đại học Công nghệ TP HCM (HUTECH)
7 Trường Đại học Công nghiệp TP HCM
8 Trường Đại học Đại Nam
9 Trường Đại học Điện lực
10 Trường Đại học Đông Á
11 Trường Đại học Đông Đô
12 Trường Đại học Hòa Bình
13 Trường Đại học Hoa Sen (HSU)
14 Trường Đại học Hồng Bàng
15 Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP HCM
16 Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM
17 Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
18 Trường Đại học Kinh tế TP HCM
19 Trường Đại học Mở Hà Nội
20 Trường Đại học Nguyễn Tất Thành
21 Trường Đại học Phạm Văn Đồng
22 Trường Đại học Phương Đông
23 Trường Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam
24 Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU)
25 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM
26 Trường Đại học Thương Mại
27 Trường Đại học Thủy Lợi
28 Trường Đại học Văn Hiến
29 Trường Đại học Văn Lang
30 Trường Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
31 Trường Kinh tế - Đại học Vinh