Cuộc họp lần thứ nhất Hội đồng chuyên môn Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam 2012

Ngày đăng: 09/01/2021 16:17:10

Tại cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng giới thiệu chi tiết về dự thảo 2.0 Đề án Chỉ số Thương mại điện tử, nhấn mạnh tới các nội dung: 1) Căn cứ và ý nghĩa; 2) Các chỉ số liên quan của Việt Nam và nước ngoài như ICT Index, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), xếp hạng dịch vụ công trực tuyến, xếp hạng nền kinh tế số, đánh giá mức độ sẵn sàng về thương mại điện tử, nhận xét về những mặt hay và chưa hay của các phương pháp đánh giá, xếp hạng liên quan.

Chủ tịch Hội đồng cũng giới thiệu sâu về phương pháp xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử, các nhóm chỉ tiêu, đề xuất các trọng số cho từng nhóm chỉ tiêu và từng tiêu chí trong mỗi nhóm, dự thảo Mẫu Phiếu điều tra, v.v…

Việc xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam là hoạt động trọng tâm của Hiệp hội thương mại điện tử Việt Nam trong năm nay. Chỉ số Thương mại điện tử, gọi tắt là Viet Nam eBiz Index, giúp cho mọi đối tượng có thể đánh giá nhanh chóng mức độ ứng dụng thương mại điện tử và so sánh sự tiến bộ giữa các năm theo từng địa phương, đồng thời hỗ trợ việc đánh giá, so sánh giữa các địa phương với nhau dựa trên một hệ thống các chỉ số.

VECOM

Viết bình luận của bạn