ComScore: Báo cáo về Thương mại điện tử khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Ngày đăng: 2020-08-20

Hãng nghiên cứu và phân tích thị trường comScore vừa báo cáo nhanh về dấu ấn thương mại điện tử trực tuyến tính đến tháng 6 năm 2020 tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Báo cáo bao gồm số liệu thống kê cho Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, khu vực Châu Á-Thái Bình Dương cũng như các số liệu trung bình trên toàn thế giới cho mục đích đối chuẩn.

Phạm vi: các trang web và ứng dụng di động từ thương mại điện tử thuần túy (Ví dụ: Lazada), các nhà sản xuất và bán lẻ truyền thống có cửa hàng trực tuyến (Ví dụ: Uniqlo).

Một số quan sát nổi bật: 

Bảng 1: Tỷ lệ người tiêu dùng truy cập vào trang web hoặc ứng dụng thương mại điện tử  giảm trong tháng 6 năm 2020 ở hầu hết các quốc gia APAC, so với tháng 5 năm 2020 và tháng 6 năm 2019.

 

Nguồn: Comscore MMX Multi-Platform, Total Audience, June 2020

 

Bảng 2: Ấn Độ nổi bật về số lượng trang web hoặc ứng dụng thương mại điện tử tiếp cận hơn 1% dân số kỹ thuật số quốc gia. Đài Loan nổi bật về số lượng trang web hoặc ứng dụng tiếp cận hơn 10% dân số kỹ thuật số quốc gia, điều này phản ánh sự chấp nhận rộng rãi của thương mại điện tử trên toàn quốc..

 

Nguồn: Comscore MMX Multi-Platform, Total Audience, June 2020.

 

Bảng 3: Trên toàn cầu, không quá ngạc nhiên khi Amazon dẫn đầu về mảng thương mại điện tử. Nhìn vào các khu vực nhỏ hơn, Shopee đang có những bước phát triển tốt ở Đông Nam Á, tương tự như các chi nhánh doanh nghiệp ở mỗi quốc gia (Ví dụ: Lazada ở Singapore).

 

Nguồn: Comscore MMX Multi-Platform, Total Audience, June 2020.

VECOM

 Tags: ComScore