Chiến lược quản trị trong bối cảnh toàn cầu hóa

Ngày đăng: 2013-05-27

Cuộc khủng hoảng toàn cầu cho thấy sự yếu kém và bất cập của các doanh nghiệp và các ngành công nghiệp Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu hóa và đặt doanh nghiệp dưới áp lực rất lớn. Hơn 400.000 doanh nghiệp bị phá sản và giải thể trong suốt những năm qua tương đương với 60% các công ty sáng lập trong vòng 10 năm trở lại đây. Con số này cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang được hô hấp nhân tạo.

 

Ở bất kì quốc gia nào, chính phủ không thể cung cấp môi trường kinh doanh hoàn hảo cho ngành công nghiệp địa phương vì vậy các doanh nghiệp cần hiểu rõ ý nghĩa của chiến lược kinh doanh mới có thể tòn tại và tạo ra lợi nhuận trong thời kỳ khủng hoảng.

 

Diễn đàn GEXS tập trung vào 7 điểm thảo luận chiến lược của quản trị doanh nghiệp:
· Người xoay cuộc chơi khi toàn cầu hóa
· Chiến lược quản trị doanh nghiệp
· Năng lực tài chính quốc tế
· Chiến lược thương mại quốc tế
· Quản trị rủi ro toàn cầu
· Nhân sự chủ chốt
· Năng suất

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, doanh nghiệp có thể tham khảo tại website www.gexs.net.

 

Nguồn: Tổng hợp

Các bài liên quan:

 

Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam- Singapore 2014

 

Diễn đàn Logistics Việt Nam

 

Diễn đàn thương mại điện tử Việt Nam 2012