Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 2012: Đồng Tháp đứng thứ nhất

Ngày đăng: 09/01/2021 16:30:00

Năm 2012 là năm thứ tám liên tiếp VCCI tiến hành điều tra và xây dựng PCI. Đây là kết quả hợp tác giữa VCCI với Dự án Sáng kiến cạnh tranh Việt Nam với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ. PCI 2012 cho thấy xu hướng sụt giảm chất lượng điều hành kinh doanh nói chung của tất cả các địa phương trên cả nước, đồng thời không địa phương nào được đánh giá là Rất tốt.

 

Trao kỷ niệm chương cho các tỉnh xuất sắc trong PCI 2012

 

Theo kết quả điều tra, các doanh nghiệp đánh giá các lĩnh vực sau kém hơn năm trước: giá đền bù đất đai, sử dụng các thiết chế địa phương để giải quyết tranh chấp và dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp. Các doanh nghiệp cảm nhận kém lạc quan hơn về triển vọng kinh doanh so với các năm trước. Sự lạc quan của các doanh nghiệp tham gia điều tra đã giảm đáng kể từ 76% trước thời điểm Việt Nam gia nhập WTO xuống mức thấp kỷ lục là 33% năm 2012.
Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) đánh giá PCI là một nguồn thông tin hữu ích cho các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp. Việc xây dựng PCI có xét tới tiêu chí cung cấp thông tin công khai, minh bạch của các cơ quan nhà nước cấp tỉnh cho các doanh nghiệp tại địa phương. Đây là một tiêu chí có liên quan tới Chính phủ điện tử và cung cấp dịch vụ công trực tuyến (G2B) mà VECOM điều tra khá chi tiết khi xây dựng Chỉ số Thương mại điện tử (EBI).
Báo cáo chi tiết về PCI có thể xem tại www.pcivietnam.org

Viết bình luận của bạn