Các công ty B2B sử dụng web để bán hàng

Ngày đăng: 09/01/2021 16:00:43

Theo một nghiên cứu mới đây của OneSource – công ty về thông tin kinh doanh của Mỹ- các công ty B2B đang sử dụng trang web của họ nhiều hơn để thử và mang lại các khách hàng mới. Các phương pháp truyền thống nhằm thu hoạch được các khả năng thành công vẫn đưa ra những hướng dẫn tốt nhất cho các đại diện bán hàng B2B, nhưng nhưng các trang web của công ty được xem là phương pháp tốt tiếp theo, sau đó là các chiến dịch email.

Các mạng xã hội được đánh giá thấp hơn trong bảng tỉ lệ, mặc dù chúng được xem như là hữu ích trong thế hệ đầu bằng với email trực tiếp.Mạng xã hội có hiệu quả nhất cho việc thăm dò là LinkedIn, bởi một giới hạn rộng lớn. Trang mạng này được cho điểm 3,1 trên 5, so với điểm 2,0 của các trang blog, 1,9 của Facebook và 1,8 của Twitter.

Viết bình luận của bạn