Bước ngoặt trong đào tạo thương mại điện tử

Ngày đăng: 09/01/2021 16:26:00

Theo Báo cáo tình hình đào tạo thương mại điện tử tại các trường đại học và cao đẳng năm 2010 của Bộ Công Thương, trong số 125 trường đại học và cao đẳng được điều tra có 49 trường đại học và 28 trường cao đẳng đã giảng dạy thương mại điện tử như một môn học, trong đó hai trường là Đại học Thương mại và Đại học Ngoại thương đã triển khai đào tạo chuyên ngành Quản trị Thương mại điện tử ở bậc đại học thuộc ngành Quản trị Kinh doanh từ năm 2005 và 2007.

 

Đại diện Trường Đại học Thương mại bảo vệ Chương trình đào tạo ngành TMĐT

 

Thương mại điện tử ở Việt Nam đã phát triển khá nhanh trong những năm gần đây. Trong khi hạ tầng công nghệ thông tin và viễn thông đã đáp ứng khá tốt cho sự phát triển thương mại điện tử thì nguồn nhân lực được đào tạo chính quy cho lĩnh vực này còn rất thiếu. Đội ngũ phụ trách thương mại điện tử tại các doanh nghiệp phần lớn là kiêm nhiệm và chưa được đào tạo chuyên nghiệp. Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam năm 2012 cho thấy mức độ chung của nguồn nhân lực phục vụ cho thương mại điện tử trên phạm vi cả nước chỉ ở ngưỡng trung bình.

 

Đại diện Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM bảo vệ Chương trình đào tạo ngành TMĐT

 

Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 – 2015 đã nhấn mạnh tới nhiệm vụ đào tạo chính quy bậc đại học và cao đẳng ngành thương mại điện tử. Triển khai kế hoạch này và đồng thời đáp ứng nhu cầu thực tiễn, hai trường đại học ở hai trung tâm kinh tế và đào tạo lớn nhất nước là Trường Đại học Thương mại (Hà Nội) và Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM đã đăng ký mở ngành đào tạo Thương mại điện tử trình độ đại học. Khoa Thương mại điện tử thuộc Trường Đại học Thương mại sẽ là đơn vị đầu mối, phối hợp với các khoa khác thuộc trường triển khai đào tạo ngành mới này. Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM đăng ký đào tạo cả trình độ cao đẳng và sẽ giao Khoa Thương mại và Du lịch chịu trách nhiệm chính cùng các khoa khác triển khai đào tạo ngành thương mại điện tử. Đáng chú ý là trong vài năm qua trường này đã có Bộ môn Thương mại điện tử thuộc Khoa Công nghệ thông tin.

Theo Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Thương mại điện tử của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, PGS. TS. Bùi Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học là Chủ tịch Hội đồng. Các ủy viên là những chuyên gia hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu và xây dựng chính sách pháp luật về thương mại điện tử, trong đó có một đại diện của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam.

Hội đồng đã xem xét và cơ bản nhất trí với căn cứ để xây dựng chương trình đào tạo, mục tiêu, cấu trúc, thời lượng chương trình đào tạo. Hội đồng đánh giá nội dung của chương trình đào tạo do hai trường đề xuất đã đáp ứng mục tiêu, phù hợp trình độ đào tạo, đảm bảo tính hiện đại, tính hội nhập và phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội đất nước.

Chủ tịch Hội đồng đã lưu ý các trường đăng ký đào tạo chính quy ngành thương mại điện tử cần chú ý tới đặc điểm đào tạo từ chuyên ngành lên ngành đòi hỏi phải chú ý đặc biệt tới đội ngũ giảng viên để đảm bảo cả số lượng lẫn chất lượng, mỗi trường cần cố gắng xây dựng chương trình đào tạo mang bản sắc riêng, tạo sự khác biệt với các trường khác. Để hỗ trợ các trường xây dựng đội ngũ giảng viên đủ năng lực giảng dạy ngành thương mại điện tử trình độ đại học chính quy, Chủ tịch Hội đồng dự kiến sẽ báo cáo lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo quan tâm và có các biện pháp hỗ trợ phù hợp, chẳng hạn bồi dưỡng, đào tạo giảng viên thông qua Đề án 911.

 

PGS. TS. Bùi Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng (thứ 2 từ phải sang)

 

Việc Hội đồng thẩm định nhất trí thông qua Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Thương mại điện tử cho hai trường đại học đã đánh dấu bước ngoặt mới trong đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp phục vụ sự phát triển của thương mại điện tử. Nếu các hoạt động liên quan được triển khai tốt, dự kiến từ năm 2013 Trường Đại học Thương mại và Trường Đại học Công nghiệp Tp. HCM có thể tuyển sinh viên ngành Thương mại điện tử bậc đại học chính quy, thời gian đào tạo 4 năm với khối lượng kiến thức toàn khóa tính bằng tín chỉ từ 120 trở lên.

VECOM

Viết bình luận của bạn