Bộ Tài chính đứng thứ 3 về cung cấp dịch vụ công trực tuyến

Ngày đăng: 2014-08-06

Báo cáo dựa trên công tác khảo sát, đánh giá mức độ ứng dụng CNTT của cơ quan nhà nước trong năm 2013, được thực hiện đối với 22 Bộ, cơ quan ngang Bộ, 08 cơ quan thuộc Chính phủ và 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, với hạng mục theo tiêu chí thành phần về cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bộ Tài chính tiếp tục giữ vững vị trí thứ 3 với 40,24 điểm, chỉ xếp sau Bộ Kế hoạch và đầu tư (56,14 điểm) và Bộ Ngoại giao (56,12 điểm). Số điểm tối đa cho các bộ được xếp hạng theo tiêu chí này là 120 điểm. Trước đó, năm 2012, Bộ Tài chính cũng xếp vị trí 3 tại hạng mục này, năm 2011 và năm 2012 xếp vị trí thứ 5.

Tại một số hạng mục quan trọng khác, Bộ Tài chính đều có mặt trong tốp dẫn đầu như: Xếp hạng mức độ Ứng dụng CNTT tổng thể (vị trí thứ 4), Xếp hạng theo tiêu chí thành phần về Ứng dụng CNTT trong hoạt động nội bộ (vị trí thứ 5), Tiêu chí thành phần về Ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp (vị trí thứ 5), Tiêu chí thành phần về Website/Portal (vị trí thứ 8), Tiêu chí an toàn, an ninh thông tin (vị trí 14), Tiêu chí xây dựng cơ chế chính sách về ứng dụng CNTT (vị trí thứ 5). Đặc biệt, Bộ Tài chính đứng vị trí thứ 2 theo tiêu chí thành phần về Nguồn nhân lực cho ứng dụng CNTT, ngang bằng số điểm tối đa (50/50 điểm) với đơn vị dẫn đầu là Bộ Quốc phòng.

Từ năm 2008, Bộ Thông tin và Truyền thông đã triển khai đánh giá thường niên mức độ ứng dụng CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hoạt động này nhằm thúc đẩy triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước để nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý điều hành và phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Mức độ triển khai ứng dụng CNTT của các cơ quan nhà nước năm 2013 tiếp tục được đánh giá trên 5 nhóm tiêu chí là: Hạ tầng kỹ thuật CNTT; Triển khai ứng dụng CNTT; Công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; Cơ chế chính sách và quy định thúc đẩy ứng dụng CNTT; Nhân lực và Đầu tư cho ứng dụng CNTT. Tuy nhiên, việc đánh giá trong năm 2013 không thực hiện chấm điểm xếp hạng đối với nội dung hạ tầng kỹ thuật CNTT của các Bộ, cơ quan ngang Bộ. Nguyên nhân do sự phát triển của công nghệ và vì đặc thù quy mô cũng như chức năng, nhiệm vụ của mỗi Bộ ngành khác nhau nên việc đầu tư, triển khai hạ tầng CNTT cũng sẽ khác nhau.

Theo đánh giá chung, trong năm 2013, công tác ứng dụng CNTT phục vụ công tác chỉ đạo điều hành và phục vụ người dân và doanh nghiệp của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục được các cơ quan quan tâm triển khai. Nhìn chung, mức độ ứng dụng CNTT tại các cơ quan tăng nhẹ so với năm 2012, tuy nhiên vẫn còn sự chênh lệch lớn giữa các đơn vị đứng đầu và các đơn vị phía cuối.

Cơ sở hạ tầng phục vụ ứng dụng CNTT tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ đã đáp ứng được nhu cầu cho ứng dụng CNTT. Các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tỉ lệ tỉnh/thành có mức độ đáp ứng từ khá trở lên đạt trên 90%, mặc dù vậy vẫn có sự chênh lệnh giữa các quận, huyện trong cùng một tỉnh.

So với năm 2012, tỉ lệ số Bộ, cơ quan ngang Bộ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt mức độ Tốt, Khá đều tăng nhẹ, số đơn vị đạt mức Trung bình giảm, tuy nhiên tỉ lệ số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ở mức độ Trung bình vẫn còn cao (gần 80%).

Việc ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng được nâng cao hiệu quả, số lượng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 ngày càng tăng. Trong năm 2013, có 53 tỉnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 (tăng 4 tỉnh so với năm 2012) với 2.472 dịch vụ (tăng 863 dịch vụ so với năm 2012), có 6 tỉnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 (tăng 4 tỉnh so với năm 2012) với 56 dịch vụ (tăng 51 dịch vụ so với năm 2012). Cùng với sự tăng trưởng về số lượng dịch vụ công trực tuyến, số hồ sơ được xử lý trực tuyến cũng tăng theo thời gian.

Về công tác tổ chức đảm bảo an toàn thông tin và công tác xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy ứng dụng CNTT đều được các cơ quan quan tâm và có mức độ tăng trưởng đều đặn. Tuy nhiên, trong năm 2013 có sự suy giảm về nguồn nhân lực CNTT, tỉ lệ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có mức độ đánh giá về nguồn nhân lực đạt mức Tốt chỉ đạt 33,3%, giảm 23% so với năm 2012, trong khi đó số tỉnh/thành đạt mức Trung bình là 30,2%, tăng gần 16% so với năm 2012.

Theo Tạp chí Tài chính điện tử

 

Các bài viết liên quan:

 

Doanh nghiệp Hà Nội có thể nộp thuế qua ATM từ tháng 5/2014

 

Cấp miễn phí thẻ căn cước công dân cho mỗi người dân Việt Nam

 

Sẽ buộc DN Nhà nước phải ứng dụng CNTT-TT

 

Cấm gửi SMS quảng cáo sau 22 giờ