Bảo vệ dữ liệu cá nhân cần sự sẵn sàng của các cơ quan nhà nước

Ngày đăng: 09/01/2021 16:20:00

Ông Trần Hữu Linh cục Trưởng Cục TMĐT và CNTT phát biểu khai mạc Hội thảo

 

Ông Nguyễn Thanh Hưng đại diện VECOM tham luận trong Hội thảo

Tại Hội thảo này các đại biểu đại diện cho nhiều nền kinh tế thành viên APEC thống nhất quan điểm CBPRs có vai trò quan trọng trong việc xây dựng niềm tin của các doanh nghiệp và người tiêu dùng trong thương mại điện tử xuyên biên giới.

Tham gia hội thảo, đại diện VECOM đánh giá cao tính hiệu quả của Hệ thống các nguyên tắc trao đổi dữ liệu xuyên biên giới (CBPRs) của APEC, những điều kiện cần thiết về pháp luật, tổ chức và tổ chức gắn nhãn tín nhiệm để có thể tham gia hiệu quả vào hệ thống này.

Các tài liệu tham khảo:

APEC Privacy Framework

Những nguyên tắc cơ bản về bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thương mại điện tử

The contribution of APEC’S Data Privacy Framework

APEC Cross- Border Privacy Rules Systerm

APEC Data Privacy Pathfinder Projects Implementation Work Plan

Viết bình luận của bạn