Báo cáo Logistics Việt Nam 2021

Ngày đăng: 21/02/2022 10:55:00

Dowload tài liệu tại đây.

Báo cáo Logistics Việt Nam 2021 được kết cấu theo 6 chương, trong đó có một chương chuyên đề. Giúp doanh nghiệp có cái nhìn đầy đủ, chi tiết nhất về ngành logistics trong năm 2021 vừa qua, và đưa ra kế hoạch kinh doanh cho năm 2022 hiệu quả.

  • Chương I: Môi trường kinh doanh logistics;
  • Chương II: Hạ tầng logistics;
  • Chương III: Dịch vụ logistics;
  • Chương IV: Hoạt động logistics tại doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh
  • Chương V: Hoạt động hỗ trợ logistics;
  • Chương VI: Phát triển nhân lực logistics (Chương chuyên đề)
 Tags: