Báo cáo đào tạo Thương mại điện tử 2022

Ngày đăng: 30/08/2022 15:49:00

 

      

    - Ngày đăng: 24/08/2022

   - Download tài liệu: tại đây.

EBOOK Báo cáo đào tạo Thương mại điện tử 2022 do VECOM phát hành. Tài liệu cho thấy những bước tiến rất lớn của lĩnh vực TMĐT trong những năm gần đây. Đồng thời, đánh giá tình hình đào tạo TMĐT tại các trường đại học trong cả nước.  Đây sẽ là tài liệu quý cho các cơ sở đào tạo TMĐT, các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp tham khảo để định hướng hoạt động của đơn vị phì hợp với như cầu và xu hướng hiện nay trong lĩnh vực TMĐT. 

Mời Quý bạn đọc xem chi tiết tại: tại đây.

VECOM.

 Tags: