Ban Thường trực VECOM quyết định tổ chức Tuần mua sắm trực tuyến 2011

Ngày đăng: 09/01/2021 16:06:55

Mở đầu phiên họp, Văn phòng báo cáo Ban Thường trực các hoạt động lớn đã triển khai trong hai tháng gần đây. Các hoạt động này bao gồm:

Báo cáo Bộ Nội vụ về kết quả Đại hội toàn thể lần thứ hai và Nghị quyết Phiên họp Ban chấp hành lần thứ nhất; Các quyết định về tổ chức và nhân sự; Nâng cấp website của VECOM www.vecom.vn; Khai trương trụ sở mới tại tầng 7, 29 Bà Triệu Hà Nội; Lễ kết nạp cho nhiều hội viên mới, tăng cường sức mạnh và uy tín cho VECOM; Hỗ trợ Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin (Đại diện của Việt Nam tại AFACT) mời hội viên đăng ký tham gia giải thưởng uy tín eASIA 2011 Awards.

Văn phòng cũng báo cáo tình hình trao đổi, hợp tác với các địa phương, dự kiến ký kết biên bản Thỏa thuận hợp tác phát triển thương mại điện tử với một số Sở Công Thương và các tổ chức liên quan trong tháng 8 và tháng 9. Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành và Kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm, Văn phòng đã tìm hiểu về việc thành lập pháp nhân của VECOM về tư vấn và đào tạo thương mại điện tử. Theo Nghị định số 45/2010/NĐ-CP về việc thành lập và quản lý hội, các hiệp hội có thể thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Việc thành lập và hoạt động công ty thuộc hiệp hội tuân theo Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật. Văn phòng đề xuất thành lập pháp nhân thuộc VECOM với tên gọi Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Đào tạo Thương mại điện tử Vebiz.

Văn phòng thông báo Ban Đào tạo của VECOM đã hoàn thành dự thảo 1.0 Chương trình khung đào tạo thương mại điện tử. Chương trình này là cơ sở để VECOM triển khai các hoạt động đào tạo thương mại điện tử với các tổ chức đào tạo trên cả nước.

Thực hiện Kế hoạch hoạt động 6 tháng cuối năm, Văn phòng đã chủ động triển khai các công việc chuẩn bị cho Tuần mua sắm trực tuyến 2011, dự kiến diễn ra trong tuần từ 14-20 tháng 11. Văn phòng đã gửi Ban Chấp hành dự thảo Giới thiệu về Tuần mua sắm trực tuyến, đề nghị các ủy viên góp ý và tích cực phối hợp triển khai đồng thời đã dự thảo Đề án tổ chức sự kiện Tuần mua sắm trực tuyến 2011.

Văn phòng đề xuất với Ban Thường trực một số giải pháp và đề nghị Ban Thường trực cho ý kiến chỉ đạo về một số hoạt động cần triển khai trong quý III. Sau khi thảo luận, Ban Thường trực đã nhất trí với các đề xuất của Văn phòng, đồng thời yêu cầu trong tháng 8, các Trưởng ban dự thảo chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch hoạt động của ban do mình phụ trách, gửi các ủy viên góp ý và Văn phòng tổng hợp. Về đào tạo thương mại điện tử, Ban Thường trực yêu cầu Ban Đào tạo khẩn trương xin góp ý các ủy viên BCH về dự thảo Chương trình đào tạo của VECOM; Tổ chức tọa đàm, tiếp thu góp ý của các tổ chức đào tạo và các đơn vị liên quan; Công bố Chương trình trên www.vecom.vn tới các hội viên quan tâm tới việc cung cấp dịch vụ đào tạo, tới các tổ chức đào tạo (các trường đại học, các doanh nghiệp đào tạo); Thiết kế Giấy chứng nhận/Chứng chỉ của VECOM; Đàm phán, ký kết hợp tác về đào tạo với 2-3 tổ chức đào tạo. Về việc thành lập Công ty TNHH một thành viên Tư vấn và Đào tạo Thương mại điện tử Vebiz, Ban Thường vụ giao Văn phòng chuẩn bị các hồ sơ thành lập Công ty, trình lãnh đạo Hiệp hội phê duyệt và làm thủ tục gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để xin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Đối với việc tổ chức Tuần mua sắm trực tuyến, Ban Thường vụ đánh giá đây là một hoạt động lớn và quan trọng, tạo cơ hội cho nhiều doanh nghiệp và đông đảo người tiêu dùng tham gia thương mại điện tử. Ban Thường vụ giao Văn phòng  tuyển chọn 1-2 công ty tổ chức sự kiện hỗ trợ triển khai;  Thiết kế chuyên mục Tuần mua sắm trực tuyến trên wesite của Hiệp hội và mời các hội viên và doanh nghiệp tham gia; Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về sự kiện; Phối hợp với Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, các Sở Công Thương và các tổ chức, đơn vị khác triển khai sự kiện. Ban Thường vụ đề nghị các ủy viên là lãnh đạo các doanh nghiệp quan tâm, chỉ đạo cán bộ của doanh nghiệp mình nghiên cứu và tham gia tích cực sự kiện này. Ban Thường vụ cũng quyết định sẽ thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Tuần mua sắm trực tuyến gồm đại diện của VECOM, lãnh đạo Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin và một số Sở Công Thương.

Viết bình luận của bạn