Ban hành Quyết định về việc kiện toàn thành viên Ban Chỉ đạo Thương mại điện tử thành phố Hà Nội

Ngày đăng: 09/01/2021 16:43:00

Theo đó, các thành viên của Ban Chỉ đạo Thương mại điện tử thành phố Hà Nội dược kiện toàn, gồm có:

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBNN Thành phố (thay cho Ông Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đảm nhận công tác khác).

2. Phó Trưởng ban: Bà Trần Thị Phương Lan, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội làm Phó Trưởng ban thường trực (thay Ông Nguyễn Văn Đồng nghỉ hưu).

3. Các Uỷ viên:

– Ông Lý Văn Giao, Phó Chánh Văn Phòng UBND thành phố Hà Nội thay Ông Nguyễn Danh Cơ (nghỉ hưu).

– Ông Nguyễn Duy Ngọc, Phó Giám đốc Công an Thành phố thay Ông Trần Thuỳ (nghỉ hưu).

– Ông Nguyễn Duy Phong, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội thay Ông Nguyễn Văn Thọ chuyển công tác khác.

– Ông Vũ Lê Quân, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội.

– Ông Viên Viết Hùng, Phó Cục trưởng Cục Thuế Hà Nội.

Trước đó, ngày 07 tháng 05 năm 2014, ông Nguyễn Văn Sửu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã ký ban hành Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND quy định về Quản lý và phát triển hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Chi tiết nội dung Quyết định:

– Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND: vui lòng xem tại đây.

– Quyết định số 3105/QĐ-UBND: vui lòng xem tại đây.

 

Viết bình luận của bạn