78% người Việt để dành tiền “nhàn rỗi” của mình vào tiết kiệm

Ngày đăng: 2015-07-13

GIẢM CHI TIÊU, TĂNG TIẾT KIỆM VẪN LÀ ƯU TIÊN HÀNG ĐẦU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG VIỆT

 

Ý định thay đổi chi tiêu để tiết kiệm chi phí gia đình của người tiêu dùng Việt vẫn ổn định ở mức cao kể từ Q2’2014. Tương tự như quý trước, hơn tám trong mười người tiêu dùng Việt Nam (86%) đã điều chỉnh thói quen chi tiêu của họ trong vòng 12 tháng qua để tiết kiệm chi phí gia đình bởi vì có hơn 50% người tiêu dùng nghĩ rằng đất nước đang trong thời kỳ suy thoái kinh tế tại thời điểm này. Hơn ba trong năm người tiêu dùng Việt Nam đã cắt giảm chi tiêu của họ vào việc mua quần áo mới (62%) và đã cố gắng tiết kiệm chi phí điện và ga (61%). Hơn một nửa số người tiêu dùng đã cắt giảm các chi phí giải trí gia đình (57%). Bên cạnh đó, hai trong số năm người tiêu dùng đã trì hoãn việc nâng cấp các thiết bị công nghệ (46%) và việc thay thế các mặt hàng gia dụng lớn (44%).

 

1209006602_42-17540610

 

Nhìn chung, người tiêu dùng khu vực Đông Nam Á tiếp tục là những người “khao khát” để dành tiền tiết kiệm nhất thế giới, với gần hai phần ba (61%) người Việt để dành tiền “nhàn rỗi” của mình vào tiết kiệm, so với mức chỉ 48% trên toàn cầu. Khi nói đến mức độ tiết kiệm, Việt Nam giữ mức cao nhất trên toàn cầu (78%), tiếp theo là Indonesia (74%), Philippines (68%), Singapore (66%), Malaysia (65%) và Thái Lan (64%). Mặc dù hầu hết người tiêu dùng Việt đang ưu tiên cho để dành tiền tiết kiệm, nhưng khảo sát này cũng cho thấy rằng, sau khi trang trải hết các chi phí sinh hoạt, gần một nửa số người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng chi cho các mục lớn như du lịch dịp lễ và nghỉ hè (44%) và mua các sản phẩm công nghệ mới (40%, tăng 6% so với quý trước).

 

QUAN TÂM NHIỀU HƠN VỀ SỨC KHỎE, THAY VÌ LÀ SỰ ĐẢM BẢO CỦA CÔNG VIỆC VÀ NỀN KINH TẾ

 

Tương tự như quý trước, hiện trạng của nền kinh tế vẫn là một mối quan tâm chính cho người tiêu dùng trong sáu tháng tiếp theo trong khu vực Đông Nam Á (15%), đặc biệt nhiều hơn ở Malaysia (31%) và Thái Lan (26%). Lo ngại lớn khác trong khu vực bao gồm sự cân bằng giữa công việc & cuộc sống, sự đảm bảo công việc và sức khỏe. Nhưng ở Việt Nam thì ngược lại xu hướng chung của toàn khu vực, trong sáu tháng tới, một trong năm người tiêu dùng Việt lo ngại về sức khỏe của họ (19%) thay vì hiện trạng nền kinh tế (15%) và sự bảo đảm công việc (16%).

 

Top 5 lựa chọn giảm chi tiêu

Nielsen.