34 triệu người Việt đang truy cập Internet

Ngày đăng: 2013-11-01

Đặc biệt, khảo sát của VECITA cho biết 57% số người truy cập Internet của VN có tham gia mua sắm online. Với 120 triệu thuê bao di động, VECITA dự tính thuê bao 3G tại VN sẽ tăng trưởng đến 20% năm 2015.

Với số người truy cập Internet và mua sắm online lớn như trên, VECITA cho biết đang có ba ước tính quy mô thị trường thương mại điện tử VN. Trong đó cao nhất, theo tính toán của hãng Visa, ước giá trị mua hàng online trung bình của mỗi ngườitham gia mua sắm online của VN khoảng 150 USD/năm (trong khi Trung Quốc là 670 USD/người/năm; Indonesia 391 USD/người/năm, Ấn Độ 665 USD/người/năm) thì quy mô thị trường thương mại điện tử của VN đã lên tới 2,77 tỉ USD.

Ngày càng nhiều người Việt tiếp cận thông tin qua Internet

Theo nhận định của Hãng VC Corp, quy mô thị trường thương mại điện tử của VN vào khoảng 2,2 tỉ USD. Báo cáo của VECITA nhận định với mức độ khiêm tốn nhất trong ba nhận định, ước mỗi người tham gia mua sắm online của VN tiêu khoảng 30 USD/năm, thì quy mô thị trường VN cũng đã lên tới trên 550 triệu USD.

Trong khi đó, báo cáo của VECITA đánh giá kênh tiếp cận thông tin qua Internet đang ngày càng được sử dụng nhiều hơn các kênh truyền thống khác. 81% số người sử dụng đã dùng Internet hằng ngày, với tổng số giờ truy cập Internet lên tới 5,6 giờ/ngày, 6,4 ngày/tuần.

Như vậy, tổng số thời gian họ tiếp cận Internet lên tới 36 giờ/tuần. Trong khi đó, tần suất sử dụng tivi chỉ khoảng 5,2 ngày/tuần, tổng số thời gian xem tivi chỉ 14 giờ/tuần.

Số giờ đọc báo của người VN đã thấp hơn, chỉ có 36% người dân đọc báo, tạp chí hằng ngày, trung bình mỗi ngày dành khoảng 1,5 giờ đọc báo, tạp chí. Trung bình họ chỉ đọc khoảng 4,1 ngày/tuần. Tổng thời gian đọc báo, tạp chí khoảng 6 giờ/tuần.

Số người nghe đài còn thấp hơn, chỉ 12% nghe hằng ngày, với thời gian trung bình 1,4 giờ/ngày, trung bình nghe 2,1 ngày/tuần. Tổng thời gian nghe đài chỉ khoảng 3 giờ/tuần.

Theo Tuổi Trẻ Online