30 năm một chặng đường – Hội Tin học Việt Nam

Ngày đăng: 2018-02-27

Hội Tin học Việt Nam được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) ra quyết định thành lập ngày 17/12/1988. Ngày 06/01/1989, tại Hà Nội, Đại hội thành lập Hội Tin học Việt Nam đã đi vào lịch sử ngành Tin học – ngành CNTT-TT Việt nam như một dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự ra đời của một tổ chức xã hội nghề nghiệp đầu tiên trong lĩnh vực này. Đến hôm nay, chúng ta tự hào nói rằng: sự kiện Hội Tin học Việt Nam ra đời gắn liền với sự hình thành và phát triển của CNTT-TT VN ngày hôm nay.

 

 

Lịch sử Hội Tin học Việt Nam là lịch sử có nhiều dấu ấn đáng ghi nhớ, với những tên gọi khác nhau của ngành từ tính toán điều khiển, Máy tính, Tin học, CNTT và CNTT-TT và  gắn liền với  sự hình thành và biến đổi khác nhau của từng thời kỳ phát triển Ngành cũng như sự phát triển kinh tế đất nước. Chính sự trải nghiệm qua những biến đổi nhanh chóng của kỹ thuật và công nghệ đã tôi luyện bản lĩnh, ý chí và phong cách nghề nghiệp của Hội Tin học VN: luôn vượt khó khăn, có nhiều đột phá sáng tạo, cách làm mới và sẵn sàng gánh vác sứ mệnh mà Đảng và Nhà nước và của ngành CNTT-TT tin tưởng giao phó.

 

 

29 năm đã qua, với tinh thần tự nguyện, gắn kết, hợp tác, bằng nỗ lực cống hiến của các hội viên, các Hội thành viên và các thế hệ lãnh đạo Hội đầy nhiệt tình và tâm huyết, Hội Tin học Việt Nam đã có những bước trưởng thành mạnh mẽ và vững chắc, trở thành thành tổ chức xã hội nghề nghiệp có qui mô và vị trí hàng đầu quốc gia trong lĩnh vực CNTT-TT với trên 50 ngàn hội viên, 40 Hội Tin học thành viên tại các tỉnh, thành phố và các Câu lạc bộ CNTT, 25 Chi Hội TW tại Bộ, ngành, viện, trường cùng hệ thống hàng ngàn doanh nghiệp trong đó có 50 đơn vị hội viên tập thể có quy mô hoạt động toàn quốc và liên tỉnh. Với phương châm “Đoàn kết – Hợp tác – vì sự nghiệp phát triển CNTT-TT Việt Nam”, Hội Tin học Việt Nam đã góp phần tạo nên vị trí, vai trò không thể thiếu được của ngành CNTT-TT đối với tương lai của đất nước.

 

29 năm đã qua, với tinh thần tự nguyện, hợp tác, bằng nỗ lực cống hiến của các hội viên, các Hội thành viên và các thế hệ lãnh đạo Hội đầy nhiệt tình và tâm huyết, Hội Tin học Việt Nam đã có những bước trưởng thành mạnh mẽ và vững chắc, trở thành thành tổ chức xã hội nghề nghiệp có qui mô và vị trí hàng đầu quốc gia trong lĩnh vực CNTT-TT. Với phương châm “Đoàn kết – Hợp tác – vì sự nghiệp phát triển CNTT-TT Việt Nam”, Hội Tin học Việt Nam đã góp phần tạo nên vị trí, vai trò không thể thiếu được của ngành CNTT-TT đối với tương lai của đất nước. Với sự động viên, khích lệ kịp thời của các cấp lãnh đạo, sự nỗ lực của toàn thể hội viên, bằng những đóng góp thiết thực trong hoạt động xã hội nghề nghiệp Hội THVN sẽ có nhiều cơ hội duy trì và phát huy những đóng góp cho sự nghiệp phát triển CNTT-TT Việt Nam.

 

Theo VAIP