3 xu hướng thương mại điện tử Việt Nam năm 2012

Ngày đăng: 09/01/2021 16:12:50

Tạp chí Thế giới Vi tính đã nêu ba xu hướng nổi bật của thương mại điện tử Việt Nam năm 2012. Xu hướng thứ nhất là lĩnh vực thương mại điện tử có nhiều tiềm năng thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Xu hướng thứ hai là có sự tăng trưởng mạnh mẽ trong hoạt động mua bán trực tuyến trên các mạng xã hội và điện thoại di động. Xu hướng thứ ba là sự tiếp tục mở rộng của hình thức mua theo nhóm với những điều kiện hỗ trợ của các bên liên quan.

Chi tiết xin xem tại http://www.pcworld.com.vn/articles/tin-tuc/binh-luan/2012/01/1230143/3-xu-huong-thuong-mai-dien-tu-viet-nam-nam-2012/.

Viết bình luận của bạn