3 công thức thông dụng nhất đo lường tính hiệu quả của tiếp thị email

Ngày đăng: 16/02/2022 16:32:00

Khái niệm cơ bản về Email Marketing

     Tiếp thị qua email là hình thức sử dụng email (thư điện tử) mang nội dung về thông tin/bán hàng/tiếp thị/giới thiệu sản phẩm đến khách hàng mà mình mong muốn. Mỗi email được gửi đến khách hàng tiềm năng hoặc khách hàng hiện tại có thể coi là email marketing.

     Tiếp thị e-mail hướng nội (Inbound Email Marketing) sẽ đi theo hướng cung cấp thông tin có giá trị cho người nhận. Người dùng tìm kiếm thông tin trên Google, Yahoo… hoặc trên mạng xã hội. Tại đây, sau khi tham khảo nội dung trên trang, họ đã tiến hành đăng ký nhận bản tin. Sau đó, doanh nghiệp sẽ gửi các tin tức có liên quan tới địa chỉ liên hệ người dùng cung cấp. Mục tiêu của phương pháp này nhằm nuôi dưỡng khách truy cập, dần chuyển đổi họ thành khách hàng.

     Tiếp thị e-mail hướng nội: Outbound Email Marketing bao gồm tất cả những email quảng cáo do nhà tiếp thị chủ động gửi đến một khách hàng chưa đồng ý nhận thông tin. Đa phần những đối tượng này đều không biết bạn là ai hoặc chưa bao giờ nghe về thương hiệu. Tất nhiên họ cũng chưa tham gia hoặc sử dụng các dịch vụ của doanh nghiệp. Chiến lược Outbound email marketing tập trung vào mục đích quảng cáo, tìm khách hàng mới tiềm năng trên diện rộng.

3 công thức thông dụng nhất đo lường tính hiệu quả của tiếp thị email 

Tỉ lệ gửi mail (Delivery Rate)

     Tỷ lệ gửi email được tính bằng cách chia hiệu số lượng email đã gửi trừ đi số email bị trả lại cho số lượng email đã gửi. Bạn nên nhớ rằng số lượng email được gửi đi không giống như số lượng email được gửi đi vì khi bạn gửi thư, một số email có thể đã bị trả lại.

 

Tỉ lệ mở email (Open Rate)

     Tỷ lệ mở email là thước đo cho biết tỷ lệ email được mở cho một chiến dịch tiếp thị email cụ thể. 


Tỉ lệ nhấp (Clickthrough rate)

     Tỷ lệ nhấp (hoặc CTR) là một số liệu xác định số lần nhấp vào liên kết email từ số lượng thư được gửi.

   

     Ngoài ra, còn rất nhiều những công thức có thể đo lường tính hiệu quả của tiếp thị với email. Phía trên là 3 công thứ mà tôi cho rằng thông dụng nhất, được nhiều người sử dụng để đo lường nhất. Cùng tìm hiểu thêm nhé

Ngô Hiếu

VECOM