Tất cả tin tức

Thư mời tham gia gắn kết đội ngũ năm 2013

Thư mời tham gia gắn kết đội ngũ năm 2013

Câu trả lời chủ yếu nằm ở mối quan hệ với nhà quản lý. Một nghiên cứu trên phạm vi quốc gia được thực hiện...

Xem tiếp
Vì sao nhiều nhân viên hoàn toàn không gắn kết với công việc của mình?

Vì sao nhiều nhân viên hoàn toàn không gắn kết với công việc của mình?

Yếu tố hàng đầu tác động đến sự gắn kết hoặc không gắn kết của nhân viên theo kết quả của nghiên cứu là “mối...

Xem tiếp

HOẠT ĐỘNG HỘI