Tất cả tin tức

Mời tham dự Hội thảo “Dịch vụ chuyển phát với Thương mại điện tử”

Mời tham dự Hội thảo “Dịch vụ chuyển phát với Thương mại điện tử”

Năm 2014 Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin thuộc Bộ Công Thương phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử...

Xem tiếp
Phiên họp Ban Tổ chức Ngày mua sắm trực tuyến 2014 lần 1

Phiên họp Ban Tổ chức Ngày mua sắm trực tuyến 2014 lần 1

Thực hiện Quyết định số 689/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển thương mại...

Xem tiếp

HOẠT ĐỘNG HỘI