Tất cả tin tức

Tập đoàn mỹ phẩm của Nhật Bản quan tâm thị trường thương mại điện tử Việt Nam

Tập đoàn mỹ phẩm của Nhật Bản quan tâm thị trường thương mại điện tử Việt Nam

Đại diện của Kao gồm có Ông Hideyo Yamazaki và Bà Mari Wantanabe. Nội dung chính được thảo luận là: – Trao đổi về xu hướng bán lẻ...

Xem tiếp

HOẠT ĐỘNG HỘI