Tất cả tin tức

Thu hút đầu tư trong tiến trình chuyển đổi kinh tế số

Thu hút đầu tư trong tiến trình chuyển đổi kinh tế số

[Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017], Hội nghị xúc tiến đầu tư Quốc tế ngành thông tin và truyền thông Việt Nam năm...

Xem tiếp
Bộ Thông tin truyền thông lấy ý kiến đóng góp về: dự thảo thông tư “Quy định chi tiết về hoạt động cung cấp thông tin công cộng qua biên giới”

Bộ Thông tin truyền thông lấy ý kiến đóng góp về: dự thảo thông tư “Quy định chi tiết về hoạt động cung cấp thông tin công cộng qua biên giới”

Sáng ngày 10 tháng 6 tại Hà Nội, Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam phối hợp cùng Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA)...

Xem tiếp
Thu hút đầu tư trong tiến trình chuyển đổi kinh tế số

Thu hút đầu tư trong tiến trình chuyển đổi kinh tế số

[Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2017], Hội nghị xúc tiến đầu tư Quốc tế ngành thông tin và truyền thông Việt Nam năm...

Xem tiếp
Mời tham dự chương trình hội thảo và kết nối doanh nghiệp B2B “Vietnam – Korea ICT Partnership Program2018

Mời tham dự chương trình hội thảo và kết nối doanh nghiệp B2B “Vietnam – Korea ICT Partnership Program2018

 Kính gửi: Quý Doanh nghiệp        Kế thừa thành công của các sự kiện năm 2016, 2017, với mong muốn tiếp tục  thúc đẩy hơn nữa...

Xem tiếp

HOẠT ĐỘNG HỘI